Spravovat soubory & složky

Když vytváříte video, potřebujete do projektu importovat velké množství rozdílných souborů. Mezi ně patří zvukové nahrávky, videa, obrázky, titulky, překrytí, zvukové efekty atd. To se může velmi rychle vymknout z rukou a seznam projektových souborů může být příliš dlouhý, což vás bude při hledání souborů zpomalovat.

If your project has too many files (which is up to you to decide), you can use labels, filters, and folders as a way to organize your files.

Labels

Each file has a column for a Label.  A label is any phrase or phrases that helps you identify what this file is going to be used for.  For example, “Scene 1”, “Intro”, “Title”, “Credits”.  There is no right or wrong way to use a label, just enter any text that helps you identify a file.

Filters

The Project Files section has filter buttons and a textbox to help you find files quickly.  The filter buttons, Video, Audio, and Image, will quickly filter the list of files down to those file types.  Entering any text into the filter textbox will only show files that contain that text in their filename or label.  So, this feature can be combined with labels, to create a powerful search and organization system.

Folders

If labels and filters are not enough to organize your project files, you can also create folders inside your project to help group files together.

Vytvořit složku

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši do oblasti Projektové soubory.

 2. Vyberte Vytvořit složku...

 3. Zadejte název složky.

Přesunout soubory do složky

 1. Ujistěte se, že jste nejdříve vytvořili složku.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na jeden nebo více souborů v oblasti Projektové soubory.

 3. Vyberte Přesunout soubor(y) do složky.

 4. Vyberte složku.

Odstranit složku

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku

 2. Vyberte Odstranit

  Ujistěte se, že jste nejdříve odstranili ze složky všechny soubory, než ji odstraníte.