Přesunout & ořezat klipy na časové ose

Jakmile máte soubory (také nazývané klipy) na časové ose, budete je muset uspořádat do stop a umístit je ve správném pořadí. Taktéž budete muset ořezat začátky a konce video klipů (je-li to potřeba).

Přesunout klip (režim výběru)

 1. Přepněte do Režimu výběru (toto je výchozí režim)

 2. Klikněte na klip.

 3. Přesuňte klip na novou pozici na časové ose a pusťte jej.

  Pokud je povoleno přichytávání, klip skočí s jinému nejbližšímu klipu (nebo k současné pozici, pokud je blízko).

Ořezat klip (režim změny velikosti)

 1. Přepněte do Režimu změny velikosti kliknutím na příslušnou ikonu.

 2. Přejeďte kurzorem nad pravou nebo levou hranou klipu.

 3. Abyste ořízli klip, táhněte hranu klipu.

  * Jak budete přetahovat hranu klipu, okno náhledu bude zobrazovat, kde bude klip začínat nebo končit (v závislosti na tom, kterou stranu přetahujete).

Rozstřihnout klip (režim střihu)

 1. Chcete-li rozstřihnout klip na dva kusy, přepněte do Režim střihu .

 2. Kurzor myši se změní na tečkovanou čáru & ikonu střihu.

 3. Klikněte na klip v místě, kde jej chcete rozstříhnout.

  * Pokud je povoleno přichytávání, střihač skočí na současnou pozici, je-li blízko.

Panel nástrojů pro editaci

Panel nástrojů pro editaci vám umožňuje přepínat mezi různými režimy časové osy. Když přesunujete, ořezáváte nebo vyřezáváte klipy je nutné pomocí tohoto panelu nástrojů změnit režim editace.

Id

prvek

popis

1

Přidat stopu

Přidat novou stopu nahoru.

2

Režim výběru

Režim výběru vám umožňuje kliknout na klipy a přesouvat je.

3

Režim střihu

Režim střihu vám umožňuje rozstřihnout klip, kdekoliv kliknete.

4

Režim změny velikosti

Režim změny velikosti vám umožňuje chytit hrany klipu a měnit jeho velikost (nebo jej ořezat) tažením.

5

Režim přichycení

Režim přichycení umožňuje klipům, když je pustíte, přichytit se (nebo skočit) k nejbližšímu klipu nebo současné pozici (jsou-li blízko).

6

Přidat značku

Přidat novou značku, která vám umožňuje během přehrávání skočit na přesný bod.

7

Předchozí značka

Skok na předchozí značku (pokud se tam nějaká nachází).

8

Další značka

Skok na další značku (pokud se tam nějaká nachází).