Vlastnosti klipu

Každý klip v OpenShotu má mnoho vlastností, které můžete měnit. Avšak protože není možné zobrazit a měnit všechna tato nastavení na časové ose, byla vytvořena tato obrazovka. Uživateli umožňuje měnit všechna možná nastavení a vlastnosti, které klip má, včetně délky, rychlosti, hlasitosti, velikosti, pozice, poměru stranu a mnoha dalších.

Spustit obrazovku Vlastnosti klipu

Chcete-li spustit obrazovku vlastností klipu, klikněte pravým tlačítkem myši na klip a vyberte Vlastnosti.

Náhled změn

Chcete-li si rychle prohlédnout, co nové změny přinesou, klikněte na tlačítko Přehrát nebo táhněte jezdcem náhledu. Můžete si změny prohlížet pořád dokola, potřebujete-li je dotáhnout k dokonalosti. Žádné změny se neuloží do časové osy, dokud nekliknete na tlačítko .

Karta Všeobecné

Karta Všeobecné obsahuje následující nastavení:

prvek

popis

Povolit video

Výstup videa pro tento klip

Povolit audio

Zvukový výstup pro tento klip

Karta Délka

Karta Délka nabízí informace o začátku, konci a celkové délce klipu. Změnou těchto hodnot můžete zpozdit začátek, nebo ukončit klip dříve, nebo obojí. Použijte tlačítko Přehrát, chcete-li si prohlédnout změny. Vyzkoušejte si měnit hodnoty bez použití nástroje pro změnu velikosti.

Karta Délka obsahuje následující nastavení:

prvek

popis

Začátek (v sekundách)

Sekundy do začátku přehrávání videa (decimálně)

Konec (v sekundách)

Poslední sekunda video klipu (decimálně)

Délka (v sekundách)

Délka klipu je vypočítána z hodnot začátku a konce.

Karta Rychlost

Karta délka se skládá z jednoduchého a pokročilého režimu. V jednoduchém režimu můžete pomocí přednastavených hodnot zrychlit klip až 16 krát nebo naopak 16 krát zpomalit. Můžete také měnit směr. Pokročilý režim vám umožňuje místo přednastavených hodnot nastavit přesnou rychlost.

Note:  The speed tab is only displayed for video files.  Also, the audio is not played when the speed is modified.

Karta Rychlost obsahuje následující nastavení:

prvek

popis

Rychlost

Sekundy do začátku přehrávání videa (decimálně)

Směr

Poslední sekunda video klipu (decimálně)

Pokročilá rychlost

Přesná hodnota pro rychlost klipu. Tato hodnota se mení také podle toho, jakou hodnotu zvolíte v rozbalovací nabídce výše.

Karta Rozložení

Karta Rozložení obsahuje následující nastavení:

prvek

popis

Klíčový snímek

Tato rozbalovací nabídka určuje, s kterým klíčovým snímkem pracujete. Každý klip má dva klíčové snímky, začátek klipu a konec klipu.

Výška

Výška klipu (v procentech). Čím vyšší číslo, tím vyšší klip bude. Čím menší číslo, tím nižší klip bude. Toto ovlivňuje pouze aktuální klíčový snímek, ne celý klip.  

Šířka

Šírka klipu (v procentech). Čím vyšší číslo, tím širší klip bude. Čím menší číslo, tím užší klip bude. Toto ovlivňuje pouze aktuální klíčový snímek, ne celý klip.

X

X souřadnice středu klipu. Čím vyšší číslo je, tím více vpravo klip bude. Čím menší číslo je, tím více vlevo klip bude. Toto ovlivňuje pouze aktuální klíčový snímek, ne celý klip.

Y

Y souřadnice středu klipu. Čím vyšší číslo je, tím níže klip bude. Čím menší číslo je, tím výše klip bude. Toto ovlivňuje pouze aktuální klíčový snímek, ne celý klip.

Průhlednost

Úroveň průhlednosti klipu. 100 = neprůhledný, 0 = neviditelný. Toto ovlivňuje pouze aktuální klíčový snímek, ne celý klip.

Karta Audio

Karta Audio obsahuje následující nastavení:

prvek

popis

Hlasitost

Úroveň hlasitosti tohoto klipu. 0 = ztlumená, 100 = maximální.

Fade In

Zvuk nabírá na hlasitosti z ticha na nastavenou úroveň hlasitosti.

Fade Out

Zvuk ztrácí na hlasitosti z nastavené úrovně hlasitosti na ticho.

Fade (v sekundách)

Počet sekund, po který fade bude trvat. Čím vyšší číslo, tím pozvolnější fade bude.

Karta Video

Na kartě Video můžete nastavit velikost, pozici a zarovnání klipu. Můžete také na začátku a konci klipu použít efekt fade, který je někdy jednodušší než použití přechodu. Jelikož je fade vlastností klipu, posouvá se současně s klipem. Takže na rozdíl od přechodů fady zůstávají s klipem, když jej přesunujete.

Karta Video má následující nastavení:

prvek

popis

Roztáhnout na celou obrazovku

Roztáhnout klip na velikost obrazovky (v závislosti na typu projektu).

Udržovat správný poměr

Nedeformovat klip.

Zarovnat horizontálně

Zarovnání klipu zleva doprava.

Vertikální zarovnání

Zarovnání klipu zhora dolů.

Otočit

The number of degrees to rotate the image.  This can be a negative or positive number, depending on which direction you want to rotate.

Fade In

Obraz nabíhá z průhlednosti do neprůhlednosti.

Fade Out

Obraz mizí z neprůhlednosti do průhlednosti.

Fade (v sekundách)

Počet sekund, po který fade bude trvat. Čím vyšší číslo, tím pozvolnější fade bude.

Karta Efekty

Pomocí karty Efekty můžete nastavit a spravovat různé efekty, aplikované na klip. Chcete-li si klip s efekty prohlédnout, použijte tlačítko Přehrát. Každý efekt může mít mnoho voleb, takže jak měníte volby, používejte tlačítko Přehrát, abyste hned viděli výsledek.

Karta Efekty obsahuje následující nastavení:

prvek

popis

Seznam efektů

Tento obdelník obsahuje seznam všech efektů, aplikovaných na klip. Aplikovány jsou v sestupném pořadí.

Přidat

Přidat nové efekty do klipu.

Odstranit

Odstranit vybrané efekty z klipu.

Nahoru

Posunout vybrané efekty v seznam nahoru.

Dolů

Posunout vybrané efekty v seznamu dolů.

Nastavení efektů

Tato oblast bude obsahovat nastavení vybraného klipu.