Ξεκινώντας

Για να βρείτε τον OpenShot Video Editor

Μπορείτε να ξεκινήσετε τον OpenShot με τους εξής τρόπους

Εφαρμογές

Επιλέξτε Ήχος & Βίντεο >OpenShot Video Editor.

Γραμμή Εντολών

Για να ξεκινήσετε τον OpenShot application> keycap>:

openshot [όνομα_αρχείου]

Η προαιρετική παράμετρος [όνομα_αρχείου] μπορεί να είναι είτε ένα αρχείο ήχου ή βίντεο, ή ένα αρχείο έργου OpenShot (*. osp).   Πολλαπλά αρχεία μπορούν επίσης να προσδιοριστούν (με διάστημα μεταξύ κάθε αρχείου), και όλα τα αρχεία θα πρέπει να εισαχθούν σε μία μόνο περίσταση του OpenShotapplication>.

Άνοιγμα Με...

Για να ξεκινήσετε τον OpenShotapplication> guimenu>> OpenShot Video Editorguimenuitem>. guimenu>> guimenuitem>> openshot .