Έργα - Δημιουργήστε, Ανοίξτε, και Αποθηκεύστε

Το OpenShotapplication> emphasis>

Όταν ξεκινάει το OpenShotapplication>, OpenShotapplication>

Τα αρχεία έργου έχουν επέκταση .OSP (ExampleProject.osp).   Επίσης, τα αρχεία του έργου χρειάζονται έναν φάκελο / σμικρύνσεων /, που περιέχει όλα τα εικονίδια του έργου σας.   Εάν μετακινήσετε ένα αρχείο έργου, φροντίστε να μετακινήσετε και το φάκελο /σμικρύνσεων/ .

Φάκελος Έργου

/home/user/Desktop/ProjectA.osp

Φάκελος Σμικρύνσεων

/home/user/Desktop/thumbnail/

Δημιουργία έργου

Υπάρχουν 2 τρόποι δημιουργίας ενός αρχείου έργου

Μέθοδος 1 - Κατάλογος Φακέλων:

Επιλέξτε Αρχείο guimenu> guimenuitem>. guilabel> .

Μέθοδος 2 - Αποθήκευση προεπιλογής:

Δεδομένου ότι το OpenShot δημιουργεί ένα έργο από προεπιλογή όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα, μπορείτε απλά να επιλέξετε Αρχείο >guimenu> guimenuitem>. guilabel> .

Αποθήκευση Οθόνης Έργου

Κάνοντας κλικ στο Νέο Έργοguimenuitem> guimenuitem>

Ταυτότητα (ID)

συστατικό

περιγραφή

1

Όνομα Έργου

Το όνομα του φακέλου του έργου σας (.osp επέκταση αρχείου)

2

Φάκελος έργου

Η τοποθεσία η οποία θα αποθηκεύσετε το έργο.

3

Μήκος Έργου

Το μέγιστο μήκος της ζώνης χρόνου.  Εν τούτοις, το μήκος της ζώνης χρόνου θα μεγαλώσει αυτόματα, εάν και όταν τα κλιπς ξεπεράσουν το μήκος.

4

Τύπος Έργου

Αυτό επηρεάζει το παράθυρο προεπισκόπησης.   Προσδιορίζει το μέγεθος,   την αναλογία εικόνας, τα πλαίσια (frames) ανά δευτερόλεπτο του αρχείου βίντεο που προεπισκοπείτε.  Συνίσταται να κάνετε επεξεργασία με ίδιο προφίλ που σχεδιάζετε να κάνετε την εξαγωγή (για καλύτερα αποτελέσματα).

5

Λεπτομέρειες Τύπου του Έργου

Αυτός ο πίνακας προεπισκοπεί τις λεπτομέρειες του τύπου του έργου, όπως το μέγεθος, αναλογία, και καρέ ανά δευτερόλεπτο.   Όταν αλλάξετε το αναπτυσσόμενο τύπο του έργου, θα ενημερωθεί αυτός ο πίνακας.

Ανοίξτε ένα Έργο

Για να ανοίξετε ένα έργο, επιλέξτε Αρχείο >guimenu> guimenuitem>. guilabel> . guibutton>.

Εάν ανοίγετε ένα πρόσφατο έργο, επιλέξτε Αρχείο >guimenu> guimenuitem>. OpenShotapplication>.

Αν θέλετε να ξεκινήσετε τον OpenShot και το έργο σας να ανοίξει αυτόματα, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .osp (στον υπολογιστή σας), και επιλέξτε openshot