Διαχειριστήτε Αρχεία

Όταν δημιουργείται ένα βίντεο, θα πρέπει να εισάγετε πολλά διαφορετικά αρχεία στο έργο σας, συμπεριλαμβανομένων ήχου, βίντεο, εικόνες, τίτλους, επικαλύψεις, ηχητικά εφέ, και περισσότερα.   Αυτό μπορεί γρήγορα να ξεφύγει από τον έλεγχο, και να κάνει τη λίστα των αρχείων του έργου πάρα πολύ μεγάλη, παράγοντας ο οποίος θα σας καθυστερήσει ψάχνοντας για το σωστό αρχείο.

Αν το έργο σας έχει πολλά αρχεία (εσείς αποφασίζετε τα πόσα είναι πολλά), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ετικέτες, φίλτρα και φακέλους σαν έναν τρόπο για να οργάνωσης των αρχείων σας.

Ετικέτες

Κάθε αρχείο έχει μία στήλη για μία Ετικέτα.   Η ετικέτα είναι κάθε φράση ή φράσεις που σας βοηθούν να αναγνωρίσετε την χρήση για την οποία προορίζεται το αρχείο.  Για παράδειγμα, "Σκηνή 1", "Εισαγωγή", "Τίτλος".  Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος χρήση μίας ετικέτας, απλά εισάγετε ότι κείμενο σας βοηθά να αναγνωρίσετε ένα αρχείο.

Φίλτρα

Ο τομέας Αρχεία Έργου έχει κουμπιά και πλαίσια κειμένου για φίλτρα για να σας βοηθά στην γρήγορη εύρεση αρχείων.  Τα κουμπιά των φίλτρων, Βίντεο, Ήχος, και Εικόνα, θα φιλτράρουν γρήγορα την λίστα των αρχείων στον αντίστοιχο τύπο.  Εισάγοντας κάποιο κείμενο στο πλαίσιο κειμένου του φίλτρου θα εμφανιστούν αρχεία που το όνομα ή η ετικέτα τους τους περιέχει το κείμενο αυτό.  Οπότε, αυτή η λειτουργία μπορεί να συνδυαστεί με ετικέτες, για την δημιουργία ενός ισχυρού συστήματος εύρεσης και οργάνωσης.

Φάκελοι

Αν οι ετικέτες και τα φίλτρα δεν αρκούν για να οργανώσετε τα αρχεία έργου σας, μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους μέσα στο έργο σας για να βοηθήσει στην οργάνωση των αρχείων.

Δημιουργείστε ένα Φάκελο

 1. Κάντε δεξί κλικ στο Αρχεία Έργου

 2. Επιλέξτε Δημιουργία Φακέλου...

 3. Εισάγετε ένα όνομα για τον φακελό σας.

Μετακίνηση Αρχείων σε Φάκελο

 1. Σιγουρευτείτε ότι έχετε δημιουργήσει μία λίστα φακέλου.

 2. Κάντε δεξί κλικ σε 1 ή περισσότερα αρχεία του τομέα Αρχεία Έργου.

 3. Επιλέξτε Μετακίνηση Αρχείου(ων) σε Φάκελο.

 4. Επιλέξτε ένα φάκελο

Αφαιρέστε ένα φάκελο

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα φάκελο

 2. Επιλογή Αφαίρεση

  * Βεβαιωθήτε ότι μετακινήσατε όλα τα αρχεία από ένα φάκελο πριν τον απομακρύνετε.