Διαχωρίστε τον ήχο απο το βίντεο

Το OpenShot μπορεί να διαχωρίσει τον ήχο και το βίντεο ενός κλιπ, αν χρειαστεί.   Εάν θέλετε να παίξετε μόνο τον ήχο του κλιπ, ή μόνο το βίντεο χωρίς ήχο, τότε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Μόνο το βίντεο

Για να παίξετε μόνο το βίντεο ενός κλιπ, κάντε κλικ στο εικονίδιο του ηχείου, που βρίσκεται στο κλιπ.   Αυτό θα σιγάση τον ήχο αυτού του κλιπ.   Ή, αν θέλετε να σίγαση τον ήχου για το σύνολο της λωρίδας χρόνου, κάντε κλικ στο εικονίδιο του ηχείου του κομματιού.

Μόνο τον ήχο

Για να ακούσετε μόνο τον ήχο του κλιπ, κάντε κλικ στο εικονίδιο του ματιού, που βρίσκεται στο κλιπ.   Αυτό θα κρύψει την εξόδο του βίντεο .   Ή, αν θέλετε να αποκρύψετε την εξόδο του βίντεο για το σύνολο της λωρίδας χρόνου, κάντε κλικ στο εικονίδιο ματιού   στο κομμάτι.