Κλωνοποίηση κλίπ

Ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό του OpenShot είναι η ικανότητα να κλωνοποιεί κλιπ, μεταβάσεις, και μάσκες.   Για την κλωνοποίηση ενός στοιχείου, κάντε δεξί κλικ πάνω στο αντικείμενο (όπως ένα κλιπ ή μετάβαση), και επιλέξτε Διπλότυποguimenuitem>.

Μια κοινή χρήση του Διπλότυπουguimenuitem>,