Ιδιότητες Κλιπ

Κάθε κλιπ στο OpenShot έχει πολλές ιδιότητες που μπορούν να διαμορφωθούν.   Ωστόσο, επειδή δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται όλες στη λωρίδα χρόνου, δημιουργήθηκε αυτή η οθόνη .   Επιτρέπει στο χρήστη να προσαρμόσει κάθε δυνατή ρύθμιση που περιέχει ένα κλιπ, συμπεριλαμβανομένου του μήκους, ταχύτητας, της έντασης, μέγεθος, θέση, αναλογία, και πολλά άλλα.

Ξεκίνημα της Οθόνης Ιδιοτήτων του κλίπ

Για να ξεκινήσετε την οθόνη ιδιοτήτων του κλίπ, κάντε δεξί κλικ σε ένα κλιπ και επιλέξετε Ιδιότητεςguimenuitem>.

Προεπισκόπηση αλλαγών

Για γρήγορη προεπισκόπηση του τι θα παράξουν οι νέες ρυθμίσεις , κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγήguibutton> guibutton>. guibutton>.

Γενική Καρτέλα

Η γενική καρτέλα έχει τις εξής ιδιότητες:

συστατικό

περιγραφή

Ενεργοποίηση Βίντεο

Έξοδος βίντεο για αυτό κλιπ

Ενεργοποίηση Ήχου

Έξοδος ήχου για αυτό το κλιπ

Καρτέλα Μήκους

Η καρτέλα μήκους παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αρχή, το τέλος, και το συνολικό μήκος του κλιπ.  Με την αναπροσαρμογή των τιμών αυτών, μπορείτε να καθυστερήσετε το χρόνο τον οποίο ένα κλιπ αρχίζει, το τέλος του κλιπ νωρίτερα, ή και τα δύο.   Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αναπαραγωγήguibutton>

Η καρτέλα μήκους έχει τις εξής ιδιότητες:

συστατικό

περιγραφή

Είσοδος (δευτερόλεπτα)

Η δευτερόλεπτο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του βίντεο (δεκαδικό)

Έξοδος (δευτερόλεπτα)

Τα τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο κλιπ (δεκαδικό)

Μήκος (δευτερόλεπτα)

Το μήκος του κλιπ υπολογίζεται με βάση τα σημεία εισόδου εξόδου.

Καρτέλα Ταχύτητας

Η καρτέλα ταχύτητας αποτελείται από δύο λειτουργίες μια απλή και μία σύνθετη.   Στην κατάσταση απλής λειτουργίας, χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες τιμές, μπορείτε να επιταχύνετε το κλιπ σε 16x κανονική ταχύτητα ή να το επιβραδύνετε σε 1 / 16 κανονική ταχύτητα.   Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση.   Η καρτέλα σύνθετων λειτουργιών σας επιτρέπει να ορίσετε μια υψηλής πιστότητας ταχύτητα με ακρίβεια δεκαδικού, αντί της απλής με προκαθορισμένα κλάσματα.

Σημείωση:  Η καρτέλα ταχύτητας εμφανίζεται μόνο για αρχεία βίντεο.  Επίσης δεν υπάρχει αναπαραγωγή ήχου όταν μεταβάλετε η ταχύτητα.

Η καρτέλα ταχύτητας έχει τις εξής ιδιότητες:

συστατικό

περιγραφή

Ταχύτητα

Η δευτερόλεπτο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του βίντεο (δεκαδικό)

Κατεύθυνση

Τα τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο κλιπ (δεκαδικό)

Σύνθετη Ταχύτητα

Μία υψηλής ακρίβειας δεκαδική τιμή για την ταχύτητα του κλιπ.   Αυτή η τιμή αλλάζει ανάλογα με την πορεία μείωσης της ταχύτητας.

Καρτέλα Διάταξης

Η καρτέλα Διάταξης έχει τις εξής ιδιότητες:

συστατικό

περιγραφή

Πλαίσιο

Αυτό το αναπτυσσόμενο καθορίζει το πλαίσιο με το οποίο εργάζεστε.   Κάθε κλιπ έχει 2 βασικά πλαίσια, την έναρξη ενός κλιπ, και το τέλος του κλιπ.

Ύψος

Το ύψος του κλιπ (επί τοις εκατό).   Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο ψηλότερο θα είναι το κλιπ.   Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο μικρότερο θα είναι το κλιπ.   Αυτό επηρεάζει μόνο το τρέχον κλειδί-πλαίσιο και όχι το σύνολο του κλιπ.  

Πλάτος

Το πλάτος του κλιπ (επί τοις εκατό).   Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το εύρος του κλιπ.   Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο περιορισμένο θα είναι.   Αυτό επηρεάζει μόνο το τρέχον κλειδί-πλαίσιο, και όχι το σύνολο του κλιπ.

X

Η θέση του Χ στο κέντρο του κλιπ.   Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο περισσότερο πρός στα δεξιά του κλιπ θα είναι.   Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο κοντά στα αριστερά του κλιπ θα είναι. Αυτό επηρεάζει μόνο το τρέχον κλειδί-πλαίσιο, και όχι το σύνολο του κλιπ.

Y

Η θέση του Υ στο κέντρο του κλιπ.   Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο κοντά στο κάτω μέρος του κλιπ θα είναι.   Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο κοντά στην κορυφή του κλιπ θα είναι.   Αυτό επηρεάζει μόνο το τρέχον κλειδί-πλαίσιο, και όχι το σύνολο του κλιπ.

Διαφάνεια (Alpha)

Το επίπεδο διαφάνειας (alpha) του κλιπ.   100 = αδιαφανές.   = 0 αόρατο.   Αυτό επηρεάζει μόνο το τρέχον κλειδί-πλαίσιο, και όχι το σύνολο του κλιπ.

Καρτέλα Ήχου

Η καρτέλα ήχου έχει τις εξής ιδιότητες:

συστατικό

περιγραφή

Ένταση

Το επίπεδο της έντασης του κλιπ.   = 0 σίγαση, 100 = ανώτατο.

Βαθμιαία είσοδος (fade in)

Αποκλιμάκωση του κλιπ από σίγαση μέχρι το επίπεδο της έντασης του ήχου.

Βαθμιαία έξοδος (fade out)

Αποκλιμάκωση πρός τα έξω του κλιπ από το επίπεδο έντασης για να σιγήσει.

Αποκλιμάκωση (δευτερόλεπτα)

Ο αριθμός των δευτερολέπτων της αποκλιμάκωσης.   Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός αυτός, τόσο πιο προοδευτική θα είναι η αποκλιμάκωση.

Καρτέλα Βίντεο

Η καρτέλα του βίντεο μπορεί να προσαρμόσει το μέγεθος, τη θέση και την ευθυγράμμιση του κλιπ.   Επίσης, μπορεί να εφαρμόσει ένα αποτέλεσμα για να αποκλιμάκωση απο την αρχή έως το τέλος του κλιπ, το οποίο μερικές φορές είναι ευκολότερο από το να χρησιμοποιήσετε ένα μεταβατικό στάδιο.   Επειδή η αποκλιμάκωση είναι ιδιότητα του κλιπ, κινείται όταν μετακινήσετε το κλιπ.   Έτσι, σε αντίθεση με τις μεταβάσεις, η αποκλιμάκωση μένει στο κλιπ όταν το μετακινήσετε.

Η καρτέλα βίντεο έχει τις εξής ιδιότητες:

συστατικό

περιγραφή

Τέντωμα πλήρους οθόνης

Τεντώστε το κλιπ στο μέγεθος της οθόνης (με βάση το είδος του έργου).

Διατήρηση της σχέσης αναλογίας

Να μην παραμορφώνεται το κλιπ.

Οριζόντια Στοίχιση

Ευθυγράμμιση του κλιπ απο αριστερά προς τα δεξιά.

Κάθετη Στοίχιση

Ευθυγράμμιση του κλιπ απο πάνω προς τα κάτω.

Περιστροφή

Ο αριθμός των μοιρών για να περιστραφεί η εικόνα.   Μπορεί να είναι αρνητικός ή θετικός αριθμός, ανάλογα προς ποια κατεύθυνση θέλετε να περιστρέψετε.

Βαθμιαία είσοδος (fade in)

Εξασθένιση του κλιπ πρός τα μέσα από διαφανές σε αδιαφανές.

Βαθμιαία έξοδος (fade out)

Εξασθένιση του κλιπ πρός τα έξω από αδιαφανές σε διαφανές.

Αποκλιμάκωση (δευτερόλεπτα)

Ο αριθμός των δευτερολέπτων της αποκλιμάκωσης.   Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός αυτός, τόσο πιο προοδευτική θα είναι η αποκλιμάκωση.

Καρτέλα Εφέ

Η καρτέλα των εφέ μπορεί να εφαρμόσει και να διαχειριστεί πολλαπλά εφέ σε ένα κλιπ.   Για να δείτε σε προεπισκόπηση το κλιπ με τα εφέ, χρησιμοποιήστε το κουμπί Αναπαραγωγήguibutton>. guibutton>

Η Καρτέλα Εφέ έχει τις εξής ιδιότητες:

συστατικό

περιγραφή

Λίστα Εφέ

Αυτό το κουτί έχει μια λίστα με όλες τα εφέ που εφαρμόζονται σε αυτό το κλιπ.   Η μεταποίησή τους γίνεται με σειρά απο πάνω προς τα κάτω.

Προσθήκη

Προσθέστε ένα νέο εφέσε αυτό το κλιπ.

Αφαίρεση

Αφαιρέστε το επιλεγμένο εφέ από το κλιπ.

Πάνω

Μετακίνηση του επιλεγμένου εφέ στην κορυφή της λίστας.

Κάτω

Μετακίνηση του επιλεγμένου εφέ στον πάτο της λίστας.

Ρυθμίσεις Εφέ

Αυτή η περιοχή θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το επιλεγμένο κλιπ (αν υπάρχουν).