Καρέ Κλειδιά

Το OpenShot χρησιμοποιεί Καρέ Κλειδιάemphasis>

Προεπιλεγμένο εφέ κίνησης

Πολλά προκαθορισμένα εφέ κίνησης είναι διαθέσιμα, όπως η μετακίνηση ενός κλιπ από κάτω προς το πάνω μέρος της οθόνης ή αργό ζούμ σε ένα κλιπ.   Για να προσθέσετε ένα προκαθορισμένο εφέ κίνησης σε ένα κλιπ, κάντε δεξί κλικ σε ένα κλιπ, και επιλέξτε Animateguimenuitem>.

Προεπιλεγμένη εμφάνιση

Υπάρχουν πολλές προκαθορισμένες διατάξεις διαθέσιμες, όπως η αλλαγή μεγέθους ένος κλιπ και η τοποθέτηση του στην γωνία της οθόνης ή το κεντράρισμα ενός κλιπ.   Για να προσθέσετε μια προκαθορισμένη διάταξη σε ένα κλιπ, κάντε δεξί κλικ σε ένα κλιπ, και επιλέξτε Διάταξηguimenuitem>.

Χειροκίνητα

Για να δημιουργήσετε χειροκίνητα κλειδία καρέ, κάντε δεξί κλικ σε ένα κλιπ, και επιλέξτε Ιδιότητεςguimenuitem>. guibutton>,

Κάθε κλιπ έχει 2 κλειδιά καρέ, την έναρξη ενός κλιπ, και το τέλος του κλιπ.   Αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του αρχικού και του τελικού κλειδιού πλαίσιου, το OpenShot θα παρεμβάλλει τη διαφορά σε κάθε πλαίσιο, αλλάζοντας έτσι την κίνηση του κλιπ.   Οι ακόλουθες ιδιότητες επιρεάζονται από τα κλειδιά καρέ:   Ύψος, Πλάτος, Χ, Υ, και η Alpha emphasis>.

Για παράδειγμα, σκεφτείτε αυτά τα κλειδιά καρέ:

Αρχικό κλειδί καρέ:

X=-50, Y=0

Τελικό κλειδί καρέ:

X =150, Y=0

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την κίνηση του κλιπ από την αριστερή προς την δεξιά πλευρά της οθόνης.   Η διαφορά με τον καθορισμό του Χ παρεμβάλετε σε όλα τα καρέ σε αυτό το κλιπ.   Όσο μεγαλύτερο είναι το κλίπ τόσο αργότερη είναι η κίνηση.   Όσο μικρότερο είναι το κλίπ τόσο γρηγορότερη είναι η κίνηση.

Εάν θέλετε να αλλάξετε στατικά το μέγεθος ή τη θέση του κλιπ, απλά ορίστε την ίδια τιμή για το αρχικό και το τελικό κλειδι καρέ:

Για παράδειγμα, σκεφτείτε αυτά τα κλειδιά καρέ:

Αρχικό κλειδί καρέ:

X=-50, Y=-50

Τελικό κλειδί καρέ:

X=-50, Y=-50

Αυτό θα τοποθετήσει το κλιπ στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.   Δεν θα δημιουργήσει κίνηση, διότι η αρχή και το τέλος των κλειδιών καρέ έχουν την ίδια τιμή.

Εάν χρειάζεστε περισσότερα απο δύο κλειδιά καρέ τεμαχίστε το κλιπ σε πολλά κομμάτια, δίνοντας τις τιμές στην αρχή και στο τέλος κάθε κομματιού, μπορείτε να ρυθμίσετε τα κλειδιά καρέ, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε απεριόριστο αριθμό κλειδιών καρέ.