Εφέ Περικοπής

Το OpenShot μπορεί περικόψει βίντεο κλιπ και εικόνες χρησιμοποιόντας τις προεπιλογές που βρίσκονται στις Ιδιότητες.   κάνετε δεξί κλικ σε ένα κλιπ, και επιλέξτε Ιδιότητεςguimenuitem>. guibutton>.

Για την περικοπή ενός κλιπ, θα πρέπει να κάνετε ζουμ επάνω από την πλευρά του κλιπ που θέλετε να δείτε.   Ρυθμίστε το ύψος, πλάτος, X, Y και κάνετε ζουμ μέχρι την περιοχή του κλιπ που θέλετε να περικοπεί.   Βεβαιωθήτε ότι ορίσατε δύο κλειδιά καρέ με τις ίδιες τιμές.   Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αναπαραγωγήguibutton> guibutton> .