Επεξεργαστής τίτλων με εφέ κίνησης

Οι κινούμενοι 3D τίτλοι είναι το ίδιο εύκολο να δημιουργηθούν σαν απλοί τίτλοι βασιζόμενοι σε εικόνα.  Το σύστημα κινούμενων τίτλων έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  1. Πολλά Πρότυπα

  2. Εύκολη Επιμέλεια κειμένων (τίτλος, υπότιτλος)

  3. Αλλαγή Χρώματος και Γραμματοσειράς

  4. Διάφανο Φόντο

  5. Εξάγει μία αλληλουχία εικόνων PNG (με alpha κανάλι)

  6. Προσθέτει τίτλους στο τμήμα Αρχεία Έργουguimenuitem>

  7. Ενσωμάτωση με το Blender (μία εφαρμογή για 3D animation)

Εκτέλεση Επεξεργαστή Τίτλων με εφέ κίνησης

Για την εισαγωγή ενός νέου τίτλου, κάντε "κλικ" στην επιλογή Τίτλος > Νέος Τίτλος με εφέ κίνησης... του μενού.  Αυτό θα εκτελέσει τον Επεξεργαστή Τίτλων με εφέ κίνησης.   Σιγουρευτείτε πως έχετε θέσει την ρύθμιση "Εκτελέσιμο του Blender" στην καρτέλα προτιμήσεων, στην διαδρομή του Blender (απαιτείται έκδοση 2.5+)

Δημιουργία νέου Τίτλου με εφέ κίνησης

Ταυτότητα (ID)

συστατικό

περιγραφή

1

Επιλέξτε Πρότυπο

Επιλογή ενός πρότυπου για χρήση ως τίτλο.

2

Παράθυρο προεπισκόπησης

Προεπισκόπηση κάθε καρέ στο εφέ κίνησης.

3

Επιλογέας Πλαισίου (Frame)

Επιλογή κάποιου καρέ για προεπισκόπηση στο εφέ κίνησης.

4

Ανανέωση

Ανανέωση του παράθυρου προεπισκόπησης, για την εμφάνιση των νέων αλλαγών.

5

Επεξεργασία ρυθμίσεων

Επεξεργασία διάφορων ρυθμίσεων εφέ κίνησης, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου, γραμματοσειράς, χρώματος, κ.τ.λ...

6

Απόδοση

Δημιουργία μίας αλληλουχίας εικόνων του τίτλου με εφέ κίνησης, και προσθήκη στον τομέα Αρχεία έργου.