Μεταβάσεις

Oι μεταβάσεις χρησιμοποιούνται για να μετακινηθείτε σταδιακά μεταξύ 2 διαφορετικών κλιπ.   Πολλές διαφορετικές μεταβάσεις είναι διαθέσιμες στο OpenShotapplication>.

Οθόνη Μεταβάσεων

Ταυτότητα (ID)

συστατικό

περιγραφή

1

Καρτέλα Μεταβάσεων

Αυτή είναι η καρτέλα μεταβάσεων.   Περιέχει έναν κατάλογο όλων των διαθέσιμων μεταβάσεων του OpenShotapplication>.

2

Λίστα Μεταβάσεων

Αυτή είναι η λίστα μεταβάσεων.   Επιλέξτε μιά μετάβαση σύρετε την και αποθέστε την μέσα στην λωρίδα χρόνου.

3

Εργαλείο αλλαγής μεγέθους

Το εργαλείο αλλαγής μεγέθους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξετε το μέγεθος μιάς μετάβαση.

4

Μετάβαση στην Λωρίδα χρόνου

Μόλις αποθέσετε μια μετάβαση στη λωρίδα χρόνου, μπορείτε να την μετακινήσετε και να αλλάξετε το μέγεθός της όπως και σε κάθε άλλο κλιπ.   Η μετάβαση κολλάει μεταξύ των κομματιών, και διασφαλίζει το εφέ αλλαγής μεταξύ τους.

Προσθήκη Μετάβασης

Για να προσθέσετε μια μετάβαση, μεταβείτε στην καρτέλα Μετάβασειςguibutton>, guibutton>.

Μετακίνηση μιας Μετάβασης

Για να μετακινήσετε μια μετάβαση, μεταβείτε σε Κατάσταση Επιλογήςguibutton> guibutton>,

Αλλαγή μεγέθους Μετάβασης

Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας μετάβασης, μεταβείτε σε Αλλαγή Μεγέθουςguibutton> guibutton>,

Αλλαγή Κατεύθηνσης

Επειδή οι μεταβάσεις αναμιγνύουν 2 κομμάτια, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε ποια κατεύθυνση γίνετε η ανάμειξη.   Επάνω στη μετάβαση, έχει ένα βέλος που δείχνει την κατεύθυνση, πάνω προς τα κάτω, ή κάτω προς τα πάνω.   Σε γενικές γραμμές, η μετάβαση θα πρέπει να κατευθήνεται από το πρώτο κλιπ για το επόμενο κλιπ της Λωρίδας Χρόνου.

Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της μετάβασης, κάντε δεξί κλικ σε μια μετάβαση, και επιλέξτε Κατεύθηνσηguimenuitem>.

Ιδιότητες Μετάβασης

Ακριβώς όπως ένα κλιπ, η μετάβαση έχει ένα παράθυρο με ιδιότητες.   Για να ξεκινήσει το παράθυρο ιδιοτήτων για τη μετάβαση ή μιάς μάσκας, κάντε δεξί κλικ πάνω στο αντικείμενο, και επιλέξτε Ιδιότητεςguimenuitem>. guibutton> .

Ταυτότητα (ID)

συστατικό

περιγραφή

1

Είδος

Μάσκα ή Μετάβαση

2

Κατεύθυνση

Η κατεύθυνση της μετάβασης ή της μάσκας.   Επάνωemphasis> emphasis>

3

Απαλότητα

Η απαλότητα της μετάβασης.   Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο ευρύτερη η επικάλυψη και όσο μικρότερος είναι ο αριθμός τόσο στενότερη η επικάλυψη.

4

Όριο Μάσκας

Το κατώτατο όριο μάσκας είναι το ποσό του γκρι που θα χρησιμοποιηθεί για την μάσκα.   Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο περισσότερο από τη μάσκα χρησιμοποιείται, όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο λιγότερο χρησιμοποιείται.   πειραματιστείτε για να βρείτε το σωστό όριο για μια μάσκα.

Μετατροπή σε μάσκα

Μια μάσκα είναι πολύ παρόμοια με μια μετάβαση, εκτός από το ότι μια μάσκα είναι στατική.   Δεν βαθμιαία αλλαγή από το ένα κλιπ στο επόμενο.   Αντ 'αυτού, αναμιγνύει τα 2 κομμάτια σε κάποιο προκαθορισμένο σημείο.   Μια μάσκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει μόνο ένα μικρό τμήμα ενός κλιπ, για να δείξει ένα περίγραμμα γύρω από ένα κλιπ, η για να αποκλείσουμε κάτι από ένα κλιπ.   Για να πειραματιστούμε με μια μάσκα, μετατρέπουμε απλά μια μετάβαση σε μάσκα και παρακολουθούμε τι συμβαίνει.

Για να μετατρέψετε μια μετάβαση σε μια μάσκα, κάντε δεξί κλικ για τη μετάβαση, και να επιλέξετε Μετατροπή σε Μάσκαguimenuitem>.

Δημιουργία Νέα Μετάβαση / Μάσκα

Οι Μεταβάσεις είναι απλά εικόνες κλίμακας του γκρι.  Μπορούν να δημιουργηθούν με κάθε πρόγραμμα γραφικών.  Για την προσθήκη μίας προσωπικής μετάβασης ή μάσκας, επιλέξτε Αρχείο > Εισαγωγή νέας Μετάβασης..., και επιλέξτε μία PNG εικόνα κλίμακας του γκρι από τον δίσκο σας.  Θα δείτε αυτή την νέα εικόνα να εμφανίζεται στην πινακίδα Μεταβάσεις.  Η μετάβαση αυτή θα υπάρχει στον φάκελο /home/USER/.openshot/.

Κατάργηση Μετάβασης

Για να αφαιρέσετε μια μετάβαση, κάντε δεξί κλικ στη μετάβαση στη λωρίδα χρόνου, και επιλέξετε Κατάργησηguimenuitem>.