Εφέ

Ο OpenShot έχει πάνω από 40 εφέ σχεδιασμένα να εκμεταλλευτούν την έξοδο βίντεο ή ήχου ενός κλιπ.  Η ρύθμιση της απόχρωσης χρώματος, φωτεινότητας, και gamma μπορούν να γίνουν με εφέ.  Επίσης, περισσότερα εξωτικά εφέ, όπως παραμόρφωση, κύμα, παλιό φιλμ, πράσινη οθόνη (επίσης γνωστό ως κωδικός χρώματος), και εφέ ήχου.

Προσθήκη Εφέ

Για να προσθέσετε ένα εφέ, μεταβείτε στην καρτέλα Εφέguibutton>, guibutton>.

Ταυτότητα (ID)

συστατικό

περιγραφή

1

Καρτέλα Εφέ

Η καρτέλα αυτή περιέχει την λίστα των εφέ.  Η λίστα των εφέ μπορεί να φιλτραριστεί με την εναλλαγή των κουμπιών "Όλα τα Εφέ", "Βίντεο" ή "Ήχος".  Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος του εφέ και η λίστα θα φιλτραριστεί.

2

Λίστα Εφέ

Η λίστα των εφέ περιέχει κάθε διαθέσιμο εφέ του OpenShot.  Η λίστα μπορεί να με τα κουμπιά πάνω από την λίστα.

3

Κλιπ

Σύρετε το επιλεγμένο εφέ πάνω σε ένα κλιπ.  Χρησιμοποιείστε τις Ιδιότητες Κλιπ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εφέ.  Επίσης μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εφέ, που εμφανίζεται σε κάθε κλιπ που έχει κάποιο εφέ, για να εμφανιστεί η οθόνη ιδιοτήτων εφέ.

Προσαρμογή Ρυθμίσεων Εφέ

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ενός Εφέ, κάντε δεξί κλικ σε ένα κλιπ, και επιλέξτε Ιδιότητεςguimenuitem>. guibutton>,

Ταυτότητα (ID)

συστατικό

περιγραφή

1

Λίστα Εφέ

Λίστα των εφέ που ανήκουν στο επιλεγμένο κλιπ.

2

Ρυθμίσεις Εφέ

Η Λίστα των ρυθμίσεων για το επιλεγμένο εφέ.   Κάντε κλικ σε έναεφέ για να φορτώσετε αυτό τον κατάλογο των ρυθμίσεων.   Καθώς αλλάζετε τις τιμές από αυτές τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε το κουμπί Αναπαραγωγήguibutton>

3

Κουμπιά Προεπισκόπησης

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αναπαραγωγήguibutton> guibutton> guibutton>.

4

Προσθήκη εφέ

Αυτό το κουμπί ξεκινά το παράθυρο Προσθήκη Εφέ.   Επιλέξτε ένα εφέ για να προσθέσετε και κάντε κλικ στο Προσθήκη Εφέguibutton>.

5

Κατάργηση Εφέ

Αυτό το κουμπί καταργεί τα επιλεγμένα Εφέ (αν υπάρχουν).

6

Μετακίνηση Εφέ

Τα Εφέ εφαρμόζονται πάνω προς τα κάτω.   Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να οργανώσετε τη σειρά των αποτελεσμάτων.   Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αναπαραγωγήguibutton>