Λίστα Εφέ

Μπάσα - Ρυθμίζει τον χαμηλό σε συχνότητα ήχο ή τόνο.

Ασπρόμαυρο - Ρυθμίζει το χρώμα της εικόνας σε ασπρόμαυρο βασιζόμενο σε ένα κατώφλι.

Θόλωμα – Θολώνει την εικόνα όπως μία κάμερα εκτός εστίασης.

Φωτεινότητα – Ρυθμίζει την φωτεινότητα της εικόνας.

Σκίτσο – Μετατροπή της εικόνας σε σκίτσο, χρησιμοποιώντας μία μορφή ανίχνευση ορίων

Σκίτσο με κάρβουνο – Φιλτράρισμα της εικόνας ώστε να μοιάζει σαν να σχεδιάστηκε με "κάρβουνο"

Κράτημα χρώματος (Chroma Hold) – Εμφανίζει ένα μόνο χρώμα, χρησιμοποιώντας κλίμακα του γκρι για την υπόλοιπη εικόνα.

Κλειδί chroma – Κάνει ένα χρώμα διάφανο.  Επίσης αναφέρεται σαν μπλε ή πράσινη οθόνη.

Απόσταση Χρώματος – Υπολογίζει την απόσταση μεταξύ του επιλεγμένου χρώματος και του τρέχον εικονοστοιχείου (pixel) και χρησιμοποιεί την τιμή αυτή σαν την νέα τιμή του εικονοστοιχείου

Αντίθεση – Ρυθμίζει την αντίθεση μιας εικόνας.

Αποδιεμπλοκή (deinterlace) – Μετατρέπει ένα αποδιεμπλοκόμενο (interlaced) βίντεο σε μη αποδιεμπλοκόμενο (non-interlaced).

Παραμόρφωση – Παραμορφώνει την πηγής (source) όμοια με το πλάσμα (plasma)

Αντήχηση – Προσθέτει αντήχηση

Λάμψη άκρων – Εύρεση και φώτισμα των ορίων των αντικειμένων.

Πάγωμα – Πάγωμα του καρέ ενός βίντεο.

Γάμμα – Ρυθμίζει την τιμή γάμμα ή την φωτεινότητα (luminance) της εικόνας

Λάμψη – Προσθήκη ενός εφέ λάμψης στην εικόνα

Κλίμακα του γκρι – Μετατροπή μια εικόνας σε αποχρώσεις του γκρι.

Απόχρωση – Μετακίνηση της απόχρωσης όλων των χρωμάτων στην εικόνα.

Αρνητικό –Μετατρέπει τα χρώματα στην εικόνα στα αντίθετα ή συμπληρωματικά χρώματα.

Κατοπτρισμός – Διαιρεί και αντικατοπτρίζει την εικόνα.  Κάθετοι, οριζόντιοι, και διαγώνιοι κατοπτρισμοί επιτρέπονται.

Ασυγχρόνιστο – Ρύθμιση της εικόνας πάνω και κάτω, με το τμήμα εκτός οθόνης να εμφανίζεται στην άλλη πλευρά.

Παλιό σκονισμένο – Προσθήκη μικρών σχημάτων σκόνης τυχαία στην εικόνα.

Παλιά ταινία – Τυχαία ρύθμιση του γάμμα και της φωτεινότητας για την δημιουργία της ψευδαίσθησης παλιάς ταινίας.

Παλιό με κόκκους – Προσθέτει παράσιτα και κόκκους στην εικόνα.

Παλιό με γραμμές – Προσθέτει τυχαίες κάθετες γραμμές στην εικόνα.

Υπερκορεσμός – Υπερκορεσμός του χρώματος στην εικόνα, σαν τις παλιές ταινίες Technicolor.

Phaser – Προσθήκη μία σειράς κορυφών και βυθισμάτων στον ήχο, για την δημιουργία ενός εφέ σάρωσης (sweeping).

Εικονοστοιχειοποίηση – Αύξηση του μεγέθους των εικονοστοιχείων (pixel) για την ελάττωση της σαφήνειας της εικόνας.

Αφαίρεση μπλε – Αφαίρεση του μπλε από την εικόνα.

Αφαίρεση πράσινου – Αφαιρεί το πράσινο από την εικόνα.

Αφαίρεση κόκκινου – Αφαιρεί το κόκκινο από την εικόνα.

Περιστροφή – Περιστρέφει μια εικόνα στατικά ή με εφέ κίνησης.

Κορεσμός – Ρύθμιση του κορεσμού και της έντασης της εικόνας.

Σέπια – Ρύθμιση του χρώματος της εικόνας για την προσομοίωση ασπρόμαυρου φιλμ που έχει προστεθεί καστανή χρωστική (sepia pigment).

Sobel – Εντοπισμός και επισήμανση των ορίων αντικειμένων.

Κατώφλι – Μειώνει και αναμιγνύει τα χρώματα της εικόνας με βάση ένα κατώφλι (threshold).

Πρίμα – Ρύθμιση του υψηλού σε συχνότητα ήχου ή τόνου.

Ισοστάθμιση λευκού – Ρυθμίζει την ισοστάθμιση λευκού και την θερμοκρασία χρώματος.