Αποστολή βίντεο

Εάν θέλετε να στείλετε ένα βίντεο απευθείας στο YouTube ή στο Vimeo, επιλέξτε Αρχείο > Αποστολή Βίντεο.  Επίσης, στην οθόνη Εξαγωγή Βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε Αποστολή στον Ιστό, που πρώτα θα εξάγει το έργο σας στην σωστή μορφή, και μετά θα εμφανίσει την οθόνη αποστολής.

Ταυτότητα (ID)

συστατικό

περιγραφή

1

Αρχείο βίντεο

Επιλέξτε ένα αρχείο για αποστολή στο YouTube.  Σιγουρευτείτε πρώτα πως είναι συμβατή μορφή με το YouTube, διαφορετικά (ίσως) δεν θα λειτουργήσει σωστά.  Εάν χρησιμοποιήσετε πρώτα την οθόνη Εξαγωγή Βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε Αποστολή στον Ιστό, που θα επιλέξει αυτόματα μία συμβατή μορφή, και θα συμπληρώσει τα "κουτάκια" για εσάς.

2

Αποστολή στο

Επιλέξτε σε ποια ιστοσελίδα θέλετε να στείλετε το βίντεο.

3

Τίτλος

Εισάγετε έναν τίτλο για το βίντεο.

4

Περιγραφή

Εισάγετε μία περιγραφή για το βίντεο.

5

Πιστοποιητικά

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για την ιστοσελίδα.