Εξαγωγή σε XML

Εξάγετε το έργο σας σε ένα ισχυρό και ευέλικτο XML τύπο, που ονομάζεται MLT XML.  Αυτό το αρχείο XML μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Kdenlive και την γραμμή εντολών του melt.