Τύποι Έργων / Προφίλ

Κάθε έργο στο OpenShotapplication> guibutton> (guibutton>). emphasis>.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα προφίλ, για 1080i 60Hz ATSC:

περιγραφή

ATSC 1080i 60Hz

Όνομα του προφίλ σας όπως θα εμφανίζεται στο OpenShot.

καρέ_ρυθμός_αριθ

30000

Απαριθμητής του ρυθμού-καρέ

καρέ_ρυθμός_παρ

1001

Παρονομαστής του ρυθμού-καρέ

πλάτος

1920

Πλάτος του βίντεο

ύψος

1080

Υψος του βίντεο.

βαθμιαίο

0

0 = Αποπλεγμένο, 1 = Βαθμιαίο

δείγμα_όψη_αριθ

1

Αριθμητής των εικονοστοιχείων   αναλογία.

δείγμα_όψη_παρ

1

Παρονομαστής του δείκτη εικονοστοιχείων.

οθόνη_όψη_αριθ

16

Αριθμητής αναλογίας διαστάσεων οθόνης.

οθόνη_αναλογία_απαρ

9

Παρονομαστής αναλογίας διαστάσεων οθόνης.

Ο OpenShot έχει διαθέσιμα πάνω από 40 προκαθορισμένα προφίλ / τύπους έργων διαθέσιμα.  Ωστόσο, αν δεν μπορείτε να βρείτε ένα προφίλ που ταιριάζει στο έργο σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δικό σας.  Μπορείτε να διαχειριστείτε την λίστα των προφίλ με την πινακίδα Επεξεργασία >Προτιμήσεις > Προφίλ .