Εξαρτήσεις

Ο OpenShot είναι γραμμένος σε γλώσσα προγραμματισμού Python, αλλά έχει πολλές εξαρτίσεις, μερικές προαιρετικές και μερικές αναγκαίες.  Αν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε χειροκίνητα τον OpenShot ή να δημιουργήσετε ένα πακέτο εγκατάστασης του OpenShot, τότε το κομμάτι αυτό είναι για εσάς.

Ταυτότητα (ID)

Όνομα

Όνομα πακέτου του Debian

Σημειώσεις

1

Python

python

Αυτή είναι η κύρια γλώσσα προγραμματισμού του OpenShot.  Απαιτείτε Python 2.5+.

2

GTK+ &  Python Bindings

python-gtk2

Ο OpenShot χρησιμοποιεί GTK+, και χρειάζεται τους δεσμούς της Python για το GTK.

3

MLT (Media Lovin' Toolkit)

libmlt2, libmlt-data, libmlt++3, melt

Το MLT είναι ένα πλαίσιο (framework) πολυμέσων ανοικτού κώδικα, σχεδιασμένο τηλεοπτική εκπομπή.  Έχει πολλές επιπρόσθετες εξαρτήσεις που δεν απαριθμούνται εδώ.  Η βιβλιοθήκη αυτή χρησιμοποιείτε για την δημιουργία, επεξεργασία, και αναπαραγωγή βίντεο.

4

Δεσμοί του MLT για την Python

python-mlt2

Αυτοί είναι οι δεσμοί της Python για το MLT, που απαιτούνται για να χρησιμοποιηθεί το MLT από την γλώσσα προγραμματισμού Python.

5

Δεσμοί του GooCanvas για την Python

python-pygoocanvas

Το GooCanvas χρησιμοποιείται για την απόδοση και την κίνηση του χρονοδιαγράμματος.  Οι δεσμοί Python απαιτούνται για την χρήση αυτής της βιβλιοθήκης.

6

Εφέ Βίντεο Frei0r

Πρόσθετο-frei0r

(Προαιρετικό) Η βιβλιοθήκη αυτή χρησιμοποιείται για πολλά άλλα εφέ βίντεο στον OpenShot.

7

Καθιερωμένη Βιβλιοθήκη FreeDesktop.org

python-xdg

Το XDG χρησιμοποιείται για την φόρτωση εικονιδίων, και για άλλες λειτουργίες ομαλής ενσωμάτωσης με την επιφάνεια εργασίας.

8

Βιβλιοθήκη ήχου Sox

sox

"Ελβετικός Σουγιάς" επεξεργασίας ήχου, χρησιμοποιείται στα ηχητικά εφέ.

9

Απλό επίπεδο DirectMedia

libsdl1.2debian, libsdl1.2debian-pulseaudio

Το SDL χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του παραθύρου προεπισκόπησης του βίντεο και ήχου.

10

Βιβλιοθήκη Scalable Vector Graphics

librsvg2-common

Η βιβλιοθήκη SVG απαιτείται για την επεξεργασία και εμφάνιση εικόνων SVG.

11

Βιβλιοθήκη απεικόνισης της Python

python-imaging

Το PIL χρησιμοποιείται για τις πληροφορίες του μεγέθους της εικόνας.   Κυρίως χρησιμοποιείται για την οθόνη των Τίτλων με εφέ κίνησης.

12

Βιβλιοθήκη αρχείων τύπου FFmpeg

libavformat52 ή libavformat-extra-52 ή libavformat-unstripped-52

Αυτό παρέχει στο MLT την ικανότητα να καταλάβει διαφορετικούς κωδικοποιητές βίντεο και ήχου.  Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδόσεις της libavformat, μερικές με περιορισμένους κωδικοποιητές και μερικές με πολλούς κωδικοποιητές.

13

Fontconfig

fontconfig

Το Fontconfig είναι μία βιβλιοθήκη διαμόρφωσης και προσαρμογής γραμματοσειρών.  Ο OpenShot χρησιμοποιεί την εντολή fc-list για να λάβει μία λίστα όλων των εγκατεστημένων γραμματοσειρών στον υπολογιστή, για την οθόνη Τίτλοι με Εφέ Κίνησης.