Γίνετε ένας προγραμματιστής του OpenShot

Εάν είστε προγραμματιστής (ή θέλετε να γίνετε), και ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη νέων λειτουργιών, διόρθωση σφαλμάτων, βελτίωση της διεπαφής χρήστη ή ανάπτυξη νέων θεμάτων για τον OpenShot, τα ακόλουθα τμήματα επεξηγούν τα βήματα και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε.

Ολόκληρη η Εικονα

Ο OpenShot είναι ένα πρόγραμμα σε Python που αποτελείτε από πολλά διαφορετικά αρχεία Python (.py), εικόνες (.svg, .png),  αρχεία XML (.xml), αρχεία GTK+ XML (.ui), και αρχεία έργου του Blender (.blend).  Η Python είναι μία διερμηνευόμενη γλώσσα, που σημαίνει πως δεν υπάρχουν αρχεία που πρέπει να μεταγλωττιστούν ώστε να τρέξει ο OpenShot.  Αν αλλάξετε κάτι στα αρχεία πηγαίου κώδικα, χρειάζεται απλά να επανακινήσετε τον OpenShot για να δείτε τις αλλαγές.

Λήψη του τελευταίου πηγαίου κώδικα

Ο OpenShot φιλοξενεί την νεώτερη έκδοση του πηγαίου κώδικα στο LaunchPad.net, το σύστημα ελέγχου εκδόσεων Bazaar version.

 1. Εγκαταστήστε τον σύστημα ελέγχου εκδόσεων (vcs) Bazaar.   Σε Debian (ή Ubuntu), μπορείτε να εκτελέσετε

  sudo apt-get install bzr

 2. Πείτε στο Bazaar να δημιουργήσει ένα τοπικό παράρτημα στον υπολογιστή σας.  Αυτό θα δημιουργήσει έναν φάκελο /openshot/ στον φάκελο του home σας και θα κατεβάσει τον ποιο πρόσφατο πηγαίο κώδικα στον φάκελο αυτό.  Για παράδειγμα: /home/USER/openshot/

  $ bzr branch lp:openshot

 3. Εάν έχετε ήδη ένα φάκελο /openshot/, απλά αλλάξτε τον τρέχον κατάλογο σε αυτόν, και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να λάβετε την τελευταία έκδοση:

  $ cd /home/USER/openshot/

  $ bzr pull lp:openshot

 4. Τώρα πρέπει να έχετε τον νεότερο πηγαίο κώδικα για τον OpenShot.  Για την εκτέλεση του OpenShot από αυτόν τον φάκελο, πρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες εντολές.  Θυμηθείτε, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τις εξαρτήσεις του OpenShot, που καλύπτονται στο επόμενο θέμα.

  $ cd /home/USER/openshot/bin/

  $ ./openshot  ή  python openshot

 5. Εάν έχετε κάνει μερικές αλλαγές στον κώδικα του OpenShot, και θέλετε να δείτε συνολικά τι έχετε αλλάξει, εκτελέστε αυτή την εντολή:

  $ cd /home/USER/openshot/

  $ bzr status

 6. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις τοπικές αλλαγές σας, και θέλετε να τις αναιρέσετε, τρέξτε την ακόλουθη εντολή:

  $ cd /home/USER/openshot/

  $ bzr revert

Παραμετροποίηση του περιβάλλοντος σας

Αφού θα έχετε αποκτήσει τον τελευταίο διαθέσιμο πηγαίο κώδικα, το επόμενο βήμα είναι να εγκαταστήσετε όλα τα προαπαιτούμενα προγράμματα.   Συνίσταται να εγκαταστήσετε το Openshot μέσω του αγαπημένου σας package manager (όπως για παράδειγμα του Synaptic - Debian, Ubuntu, etc.).   Θα εγκατασταθεί μια έκδοση του Openshot μαζί με όλα τα προαπαιτούμενα προγράμματα.   Δε θα υπάρχει διένεξη/αντίφαση με την εγκατάσταση του Openshot που έχετε κάνει με πηγαίο κώδικα.   Θα πρέπει απλά να θυμάστε ότι η επιλογή $ openshot θα εκκινήσει την επίσημη έκδοση του Openshot και όχι την έκδοση που έχετε εγκαταστήσει μέσω πηγαίου κώδικα.   Γι' αυτό, να θυμάστε ότι η εκκίνηση του Openshot πρέπει να γίνεται με τις ακόλουθες εντολές:

$ cd /home/USER/openshot/bin/

$ ./openshot  ή  python openshot

Τώρα που έχετε τον νεότερο πηγαίο κώδικα και όλες τις εξαρτήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν επεξεργαστή κειμένου (όπως ο gedit), ή ένα πλήρες περιβάλλον προγραμματισμού όπως το Eclipse ή το Aptana (με Pydev) για να τροποποιήσετε τον κώδικα.  Το πλεονέκτημα ενός πλήρες περιβάλλον προγραμματισμού σε Python είναι οι αυξημένες δυνατότητες αποσφαλμάτωσης.  Είναι πέρα από τους σκοπούς αυτού του εγγράφου να σας διδάξει πως να κάνετε αποσφαλμάτωση σε Python με το Eclipse ή το Aptana, αλλά υπάρχουν αρκετά παραδείγματα στο διαδίκτυο.

Επισκευάζοντας το πρώτο σας σφάλμα (Βug)

Τώρα που έχετε μία τοπική και λειτουργική έκδοση του OpenShot, η επιδιόρθωση σφαλμάτων και η προσθήκη νέων λειτουργιών είναι εύκολη.  Απλά τροποποιήστε τα αρχεία, και επανακινήστε τον OpenShot για να δείτε τις αλλαγές.  Βέβαια δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πως να επιδιορθώσετε ένα σφάλμα, αυτό εξαρτάτε από εσάς.  Οπότε, καλή τύχη!

Μοιράζοντας τις αλλαγές σας με την ομάδα του OpenShot

Μόλις επιδιορθώσετε το πρώτο σας σφάλμα ή προσθέσετε κάποια σπουδαία νέα λειτουργία, το επόμενο βήμα είναι να το μοιραστείτε με την Ομάδα του OpenShot, ώστε να είμαστε σίγουροι πως οι αλλαγές σας θα είναι στην επόμενη επίσημη έκδοση του OpenShot.  Ο ποιο εύκολος τρόπος να μοιραστείτε τις αλλαγές σας είναι να δημιουργήσετε ένα patch (ή diff).  Χρησιμοποιείστε τις παρακάτω εντολές για την δημιουργία ενός patch:

$ cd /home/USER/openshot/

bzr diff > mychanges.patch

Θα δημιουργηθεί ένα αρχείο με όνομα mychanges.patch, το οποίο θα περιέχει λογικά όλες τις αλλαγές για όλα τα αρχεία τα οποία έχετε επεξεργαστεί.   Φυσικά, αν έχετε δημιουργήσει νέα αρχεία, θα πρέπει να τα συμπιέσετε με μορφή ZIP ή TAR και να τα συμπεριλάβετε μαζί με το mychanges.patch αρχείο.

Μετά, δημιουργείστε μία νέα αναφορά σφάλματος στο LaunchPad (βρείτε μία υπάρχουσα αναφορά), και στείλτε το patch σας και τα σχετικά αρχεία στην αναφορά.  Αυτό ήταν!  Η ομάδα του OpenShot θα ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως έχει υποβληθεί κάποιο patch.  Τώρα μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στην αναφορά σφάλματος, και να δείτε αν υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το patch σας.

Ενωθείτε με την ομάδα του OpenShot στο LaunchPad

Εάν διορθώνετε σφάλματα ή προσθέτετε νέες λειτουργείες στο Openshot, παρακαλώ λάβετε υπόψην το joining our team στο Launchpad.   Έχουμε μια λίστα ηλεκτρονικής ενημέρωσης η οποία θα σας κρατά ενήμερους για τις νέες αναφορές σφαλμάτων και τα μελλοντικά σχέδια που αφορούν στο Openshot.