מדריך למשתמש - עורך וידיאו אופןשוט גרסה 1.3.0


תוכן העניינים

הקדמה
סקירת תכונות:
צילום מסך
מתחילים
שגר את עורך הוידאו צילוםפתוח
למד אופןשוט בחמש דקות!
שלב 1 - יבוא תמונות ומוזיקה
שלב 2 - ארגון התמונות על ציר הזמן
שלב 3 - הוספת מוזיקה לציר הזמן
תצוגה מקדימה של הפרויקט
שלב 5 - יצוא הוידיאו
שלב 6 - להנות מאופןשוט!
חלון ראשי
סקירה
סרגל הכלים הראשי
חוצץ פעולות
קבצי הפרויקט
חלון תצוגה מקדימה
סרגל עריכה
גלילת מרחק
ציר הזמן
רצועות
שליטה על תצוגת הוידיאו
קיצורי מקלדת
פרויקט - יצירה, פתיחה ושמירה
יצירת פרויקט
חלון שמירת הפרויקט
פתיחת פרויקט
יבוא קבצים - קול, וידיאו ותמונות
דרך ראשונה - גרור והשלך
דרך שניה - השלכת תיקיה
דרך שלישית - פתיחה בעזרת
דרך רביעית - לחצן היבוא
רצף תמונות
מיקום הקבצים ברצף
יבוא רצף תמונות
גרירה והשלכה של רצף
הוספה לציר הזמן
יצירת רצף תמונות
עריכת רצפי תמונות
ניהול קבצים ותיקיות
תויות
מסננים
תיקיות
יצירת תיקיה
העברת קבצים לתיקיה החדשה
מחיקת תיקיה
הוספת קובץ לציר הזמן
גרירה והשלכה
הוספת מספר קבצים לציר הזמן
הזז וגזום קטעים על ציר הזמן
הזזת קטע (בחירת קטע)
גזום קטע (מצב שנוי גודל)
חיתוך קטע
סרגל עריכה
הפרדת קול מוידיאו
רק וידיאו
רק קול
שכפול קטע
מאפייני סרטון
הפעלת מסך מאפייני הקטע
תצוגה מקדימה לשנויים
חוצץ כללי
חוצץ אורך
חוצץ מהירות
חוצץ פריסה
חוצץ קול
חוצץ וידיאו
חוצץ אפקטים
תמונות מפתח
הנפשות מוגדרות מראש
פריסה מוגדרת מראש
ידנית
אפקט קיצוץ
אפקט הסחרור
סחרור קבוע
הנפשת סחרור
סחרור פשוט
עורך כותרות
הפעלת העורך
יצירת קובץ כותרת חדש
חלון עורך הכותרות
כותרת נגללת\תודות
עורך כותרות מונפשות
הפעלת עורך כותרות מונפשות
יצירת כותרת מונפשת חדשה
מעברים
מסך מעברים
הוספת מעבר
הזזת מעבר
שנוי משך מעבר
היפוך כוון
מאפייני המעבר
המרה למסכה
יצירת מעבר\מסיכה חדשים
הסרת מעבר
רשימת מעברים
אפקטים
הוספת אפקט
התאמת הגדרות האפקט
רשימת אפקטים
יצוא וידאו
הפעלת מסך היצוא
מצב פשוט
מצב מתקדם
העלאת וידאו
יצוא לxml
סוג פרויקט\פרופילים
העדפות
תלויות
הצטרפו למפתחי אופןשוט
התמונה הכוללת
Getting the Latest Source Code
Setting Up Your Environment
Fixing Your First Bug
Sharing Your Changes with the OpenShot Team
Join the OpenShot Developers Team on LaunchPad
על אודות OpenShot
צוות הפיתוח של אופןשוט
מידע נוסף
זכויות יוצרים וסימן רשום
רשיון

הקדמה

עורך וידיאו אופןשוט זו תכנה שנועדה ליצירת ועריכת וידיאו על לינוקס. התכנה מאפשרת צרוף קל של מספר קטעי וידיאו, קול ותמונות לפרויקט יחיד, ואז ליצא אותו למספר פורמטי וידיאו נפוצים.

אופןשוט הוא עורך וידיאו לא ליניארי. המשמעות היא שכל תמונה בכל קטע וידיאו ניתנת לגישה בכל עת, ושניתן למקם את הקטעים בשכבות, לערבב, ולארגן בדרכים יצירתיות. כל קטעי הוידיאו נערכים בלי להרוס אותם, כך שקבצי המקור לא נפגעים ולא משונים בזמן העריכה.

ניתן להשתמש באופןשוט ליצירת מצגות וידיאו, עריכת סרטים ביתיים, יצירה של פרסומות טלויזיה וסרטים מקוונים, וכל שתרצו או תחלמו.

סקירת תכונות:

 1. תמיכה בהרבה פורמטי וידיאו, קול ותמונה (מתבססת על FFmpeg).

 2. הטמעה בגנום (גרור והשלך)

 3. מספר מסילות

 4. קיצוץ, חיתוך, הדבקה, קיטוע והתאמת קטעים.

 5. מעבר וידאו עם צפיה מוקדמת בזמן אמת

 6. צירופים, פריסות, סימני מים

 7. תבניות לכותרות, יצירת כותרות, כותרות תלת מימדיות מונפשות

 8. ידידותי לSVG, ליצירת והכללת כותרות ותודות

 9. גלילת תודות

 10. קטעים אחידי צבע (כולל שקיפויות)

 11. תמיכה ברצפי תמונה

 12. גרירה והשלכה על ציר הזמן

 13. תנועה על תמונות בודדות, מיפוי לחצנים: J,K,L

 14. קידוד וידיאו (מבוסס על FFmpeg)

 15. הנפשת תמונות מפתח

 16. התקרבות דיגיטלית לקטע וידיאו

 17. שנוי מהירות תצוגה (הילוך איטי\מהיר)

 18. מעברים מותאמים, מחיקות, תאורה ומסיכות

 19. שנוי גודל קטעים (שנוי גודל תמונות)

 20. עירבול ועריכת קול

 21. הנפשות מוגדרות מראש

 22. אפקט קן ברנס (יצירת וידיאו על ידי מעבר על תמונות פנורמיות)

 23. אפקטים דיגיטליים של וידיאו, כולל בהירות, גאמא, רוויה, אפרוריות, שקיפות ועוד ... מעל 40 אפקטים לוידיאו וקול.

צילום מסך