מתחילים

שגר את עורך הוידאו צילוםפתוח

ניתן להתחיל את הפעלה OpenShot בדרכים הבאות:

תפריט יישומים

מהתפריט, בחירה בSound & Video >OpenShot Video Editor.

שורת פקודה

להפעלת OpenShot משורת הפקודה, יש לכתוב במסוף את הפקודה הבאה וללחוץ על Return:

openshot [קובץ]

הפרמטר [קובץ] הוא רשות ויכול להיות קובץ קול, וידיאו, תמונה, פרויקט של אופןשוט (*.osp). ניתן להעביר מספר שמות של קבצים (עם רווחים בין השמות), והקבצים ייובאו לעותק אחד של יישום OpenShot.

פתח עם...

להפעלת OpenShot מתוך נאוטילוס, לחצן עכבר ימני על תמונה, וידאו או קובץ קול, ובחירה בפתיחה עם > OpenShot Video Editor. או בחירה בפתיחה עם >אחר > openshot.