הזז וגזום קטעים על ציר הזמן

כשיש קבצים (מכונים גם קטעים) על ציר הזמן, צריך לארגן אותם במסילות, ולסדר אותם. לעתים צריך גם לגזום את תחילתם וסופם של קטעי הוידיאו.

הזזת קטע (בחירת קטע)

 1. החלף למצב בחירה (זה מצב ברירת המחדל).

 2. לחץ על קטע

 3. גרור את הקטע למיקומו החדש על ציר הזמן, והשלך אותו.

  אם מצב משיכה מופעל, הקטע יקפוץ ויצמד לקטע שלפניו\אחריו (או לנקודת התצוגה, האפשרות הסמוכה מביניהן).

גזום קטע (מצב שנוי גודל)

 1. עבור למצב שינוי גודל, על ידי לחיצה על סמל שינוי הגודל.

 2. הזז את סמן העכבר מעל שפתו הימנית או השמאלית של קטע

 3. גרירת שפת הקטע תגרום לגיזום הוידיאו.

  בגרירת קצה הקטע, התצוגה המקדימה תראה היכן הקטע יתחיל או יסתיים (תלוי בצד הנגרר).

חיתוך קטע

 1. כדי לחתוך קטע לשתי פיסות, עבור ל מצב תער .

 2. סמן העכבר ישתנה לקו מנוקד + תער.

 3. לחיצה על נקודה בה רוצים לחתוך

  * אם משיכה מאופשרת, התער ידלג אל מיקום ראש התצוגה, או לקצה הקטע הסמוך - הקרוב מבין השניים.

סרגל עריכה

סרגל העריכה מאפשר החלפה בין מצבי עבודה שונים על ציר הזמן. כשמזיזים, גוזמים ופולחים קטע, חיוני להעזר בסרגל זה להחלפת מצבי העבודה.

מזהה

רכיב

תיאור

1

הוספת רצועה

הוספה של רצועה חדשה למלאי

2

מצב בחירה

בחירת מצב מאפשרת גרירה של קטעים

3

מצב תער

מצב תער מאפשר לחצות קטעים במקום בו לוחצים.

4

מצב שינוי גודל

מצב שנוי גודל מאפשר לך לגרור את קצוות הקטע לשנוי גודל (או גיזום) של הקטע

5

מצב הצמדה

מצב הצמדה מאפשר לקטע להצמד (או לדלג) לקטע הסמוך או לראש התצוגה כשהקטע נזרק.

6

הוספת סמן

הוספת סמן חדש, מאפשרת לקפוץ במהירות לאחור לנקודה ספציפית זו תוך כדי צפיה.

7

הסמן הקודם

דילוג למיקום סמן קודם (אם קיים).

8

הסימון הבא

דילוג למיקום הסמן הבא (אם קיים).