תמונות מפתח

אופןשוט יכול להשתמש בתמונות מפתח על מנת להנפיש את הקטע. תמונת מפתח היא נקודה בזמן שמכילה הגדרות שונות, כדוגמת גודל, מיקום ושקיפות. יש שתי דרכים להגדיר תמונת מפתח באופןשוט: ידני או הגדרה מראש.  

הנפשות מוגדרות מראש

הרבה הנפשות מוגדרות מראש זמינות, כדוגמת ההזה של קטע מתחתית המסך או התקרבות איטית לקטע. להוספת הנפשה מוגדרת מראש, לחצן עכבר ימני על הקטע, ובחירה בAnimate (הנפש).

פריסה מוגדרת מראש

הרבה פריסות מוגדרות מראש זמינות, כדוגמת גודל של קטע ומיקומו באחת הפינות על התצוגה של קטע מסויים. להוספת פריסה מוגדרת מראש, לחצן עכבר ימני על הקטע, ובחירה בLayout (פריסה).

ידנית

ליצירה ידנית של תמונת מפתח, לחצן עכבר ימני על קטע, ובחירה בProperties (מאפיינים). מעבר לחוצץ פריסה, ובחירה בתמונת מפתח הרצויה מהרשימה הנפרשת.

לכל קטע יש 2 תמונות מפתח, תחילתו - וסופי. אם יש הבדל בין הגדרות תמונות המפתח, אופןשוט יערבל את ההפרשים בכל תמונה, וכך ינפיש את הקטע. המאפיינים הבאים משפיעים על תמונות המפתח: גובה, רוחב, X, Y, שקיפות.

לדוגמה, נניח שמצויים המפתחות הבאים:

תמונת מפתח ראשונה:

Copy text X=-50, Y=0

תמונת מפתח אחרונה:

X =150, Y=0

זה יגרום להנפשת הקטע לתנועה משמאל לימין המסך. ההבדל בהגדרות הX יעורבל בכל תמונה בקטע. ככל שהקטע ארוך יותר, תהיה ההנפשה איטית יותר. ככל שיקצר, תואץ ההנפשה.

אם רוצים שנויים סטטים במיקום קטע, יש להגדיר את אותם הערכים לשתי תמונות המפתח שלו.

לדוגמה, נניח שמצויים המפתחות הבאים:

תמונת מפתח ראשונה:

X=-50, Y=-50

תמונת מפתח אחרונה:

X=-50, Y=-50

זו ההזחה של הקטע לימין ולמעלה במסך. זו לא תהיה הנפשה מפני שההזחה שווה עבור שתי תמונות המפתח.

אם צריך יותר משתי תמונות מפתח, יש לחתוך את הקטע למספר פיסות, ואז בתחילת ובסיום כל פיסה אפשר להגדיר תמונת מפתח, וכך ליצור כמות לא מוגבלת של תמונות מפתח.