אפקט קיצוץ

אופןשוט יכול לקצוץ וידיאו ותמונות תוך שמוש בהגדרות הפריסה, המצויות במסך Clip Properties. לחן עכבר ימני על הקטע, ובחירה בProperties(מאפיינים). ואז מעבר לחוצץ Layout . (פריסות).

לקיצוץ קטע יש להתקרב לחלק אותו רוצים לראות. יש להתאים את הגובה, הרוחב והמיקום על מערכת הצירים של הקטע אותו רוצים לקצץ. יש לודא הגדרות זהות לשתי תמונות המפתח (אם לא רוצים הנפשה). נא להשתמש בלחצן Play לתצוגה מקדימה של הקיצוץ. ברקע שהקיצוץ לשביעות רצון המשתמש, יש ללחוץ על לחצן Apply.