רשימת מעברים

תריסים פנימה והחוצה

תריסים גדולים פנימה והחוצה

תריסים גולשים

גלגול פנימה והחוצה

גלגול החוצה ופנימה

שעון משמאל לימין

שעון מימין לשמאל

פרקטל 1

פרקטל 2

פרקטל 3

פרקטל 4

פרקטל 5

פרקטל 6

פרקטל 7

פרקטל 8

רקמה 1

רקמה 2

רקמה 3

שעון חול 1

שעון חול 2

שעון חול 3

שעון חול 4

הרים

הלוגו של Openshot

פאזל 7 על 7

מלבן פנימה והחוצה

מלבן החוצה ופנימה

חול

כדור

ספירלה מופשטת 1

ספירלה מופשטת 2

ספירלה גדולה

ספירלה בינונית

ספירלה קטנה

כתמים

כוכב 1

כוכב 2

תריסים אנכיים פנימה והחוצה

תריסים אנכיים גדולים פנימה והחוצה

ניגוב מלמטה כלפי מעלה

ניגוב אלכסוני 1

ניגוב אלכסוני 2

ניגוב אלכסוני 3

ניגוב אלכסוני 4

ניגוב משמאל לימין

ניגוב מימין לשמאל

ניגוב מלמעלה כלפי מטה