יצוא וידאו

Once your have completed a project, you will want to export it to the correct format, based on your needs.  OpenShot has many predefined formats to simplify this process. There are two modes to export a video in OpenShot, Simple Mode and Advanced Mode.

Both modes share a common area at the top of the screen, General Options.  Name your video file (no extension) and choose an export folder.

הפעלת מסך היצוא

להצגת מסך היצוא, לחץ על סמליליצוא וידיאו בסרגל הכלים שבחלקו העליון של המסך הראשי, או בחר בתפריט File > Export Video.

מצב פשוט

לאופןשוט יש מספר רב של פורמטי יצוא מוגדרים מראש, שמכסים את רוב המצבים השכיחים. בחירה בסוג פרויקט כדוגמת DVD או WEB, וואחר ביעד, Video Profile ואיכות. בחירה בAll Formats (כל הפורמטים), תציג רשימה של פורמטים נפוצים, ותאפשר לבחור כרצונך.

העלאה לאינטרנט

בחירה באפשרות Upload to Web (העלאה לרשת) שבראש המסך תפתח אפשרות לבחור youtube או vimeo. אלו שני אתרי שיתוף הוידיאו השכיחים ביותר. בחירה זו תגדיר אוטומטית את הגדרות היצוא שתואמות לאתר הנבחר, ותפעיל את מסך Upload Video לאחר מכן.

מצב מתקדם

מפני שקל מדי ליצור צרופים מטופשים של קידודים, פורמטים וקצבים, האפשרויות המתקדמות מיועדות לשמוש רק בידי משתמשים שמכירים את FFmpeg. למשתמשים המנוסים בהגדרות אלו, כל מה שנתמך עם FFmpeg מותר בשמוש, כך שתריסרים על תריסרים של הגדרות עומדות בפניו. ניתן ליצא וידיאו כרצף תמונות, ולהשתמש בהן לעריכה נוספת או ליבא אותן לתכנות עריכה שונות כדוגמת בלנדר.

יתר על כן, בבחירת הגדרה במצב פשוט ואז מעבר למצב מתקדם, תתבצע הגדרה של כל המאפיינים שקיימים במצב הפשוט לתוך המצב המתקדם.