העלאת וידאו

להעלאת וידיאו ישירות לVimeo או Youtube, יש לבחור מהתפריט File > Upload Video. לחליפין, במסך יצוא וידיאו ניתן לבחור Upload to Web (העלה לרשת), כך שהפרויטק ייוצא לקובץ מתאים ואז יישלח.

מזהה

רכיב

תיאור

1

קובץ וידאו

בחירה בוידיאו למשלוח לyoutube. יש לודא מראש תאימות לפורמט המקובל בyoutube, או שזה לא יעבוד. אם בוצע שמוש במסך יצוא וידיאו, ניתן לבחור באפשרות משלוח לרשת, שתבצע התאמה אוטומטית של הפורמט, ותמלא את תיבת הבחירה עבורך.

2

שלח אל

בחירת אתר היעד למשלוח הקובץ.

3

כותרת

הכנסת כותרת לוידיאו

4

תיאור

הכנסת תיאור לוידיאו

5

פרטי זיהוי

הזנת שם משתמש וססמא עבור אתר הוידיאו