העדפות

להגדרת אופןשוט, יש לבחור בתפריט Edit >Preferences. בדיאלוג Preferences (העדפות) ניתן להתאים את משך ההצגה של תמונות, ערכת נושא, וברירת המחדל לפרויקט\פרופיל. הגדרות אלו יכולות לחסוך זמן רב בתחילת פרויקט חדש.