Kom i gang

For å åpne OpenShot Video Editor

Du kan starte OpenShot på disse måtene:

Programmeny

Velg Lyd & bilde >OpenShot Video Editor.

Kommandolinje

For å starte OpenShot fra kommandolinjen, åpne et terminalvindu og skriv følgende kommando etterfulgt av Return:

openshot [filnavn]

Den valgfrie [filnavn] -parameteren kan være enten en lyd- eller bildefil eller en OpenShot prosjektfil (*.osp).  Flere filer kan også spesifiseres (med mellomrom mellom hvert filnavn), og alle filer blir importert inn i en kopi av OpenShot.

Åpne med

For å starte OpenShot fra Nautilus, høyreklikk på en bilde-, video- eller lydfil og velg Åpne med > OpenShot Video Editor.  Eller velg Åpne med > Annet program... > openshot.