Hovedvindu

OpenShot Video Editor har et hovedvindu som inneholder det meste av informasjonen, knappene og menyene du trenger for å redigere videoprosjektet ditt.

Oversikt

Id

Komponent

Beskrivelse

1

Hovedverktøylinje

Inneholder knapper for å åpne, lagre og eksportere videoprosjektet.

2

Funksjonsfaner

Bytt mellom prosjektfiler, overganger og effekter.

3

Prosjektfiler

Alle lyd-, video- og bildefiler som er importert i prosjektet.

4

Vindu for forhåndsvisning

Her spilles videoen på skjermen.

5

Verktøylinje for redigering

Denne verktøylinjen inneholder knapper for redigering, justering og deling av klipp.

6

Skaleringsglidebryter

Denne glidebryteren justerer hvor mye du ser av tidslinjen.

7

Avspillingshode/linjal

Linjalen viser tidsskalaen og den røde linjen er avspillingshodet.  Avspillingshodet representerer hvor i videoen du er akkurat nå.

8

Tidslinje

Tidslinjen viser videoprosjektet med hvert klipp og hver overgang.

9

Filtrer

Filtrer listen over prosjektfiler, overganger eller effekter ved å bruke disse knappene og tekstboksen. Skriv inn noen bokstaver i det du ser etter og resultatet vises.

Hovedverktøylinje

Hovedverktøylinjen inneholder knapper for å opprette og lagre prosjektet, angre og gjøre omigjen, importere filer og eksportere en ferdig video. Alle disse funksjonene har man også tilgang til gjennom Fil- og Rediger-menyene-

Id

Komponent

Beskrivelse

1

Nytt prosjekt

Opprett en ny OpenShot prosjektfil (*.osp)

2

Lagre prosjekt

Lagre det åpne prosjektet.  Hvis det ikke er opprettet noe prosjekt vil det komme opp en dialogboks for å samle mer informasjon.

3

Angre

Angre siste handling

4

Gjør om

Gjenta det du gjorde sist

5

Importer filer

Importer en eller flere filer i det åpne OpenShot-prosjektet.

6

Eksporter video

Eksporter det åpne prosjektet til en videofil.

Funksjonsfaner

Disse fanene lar deg bytte mellom tre forskjellige funksjoner: Filer brukt i prosjektet, overganger og effekter.  Innholdet i fanene kan dras og slippes på tidslinjen.

Prosjektfiler

Fanen Prosjektfiler inneholder alle filene som er importert i prosjektet. Før du kan legge til et bilde eller en lyd- eller videofil på tidslinjen må det importeres i fanen Prosjektfiler.

Vindu for forhåndsvisning

Forhåndsvisningsvinduet styrer avspillingen (eller forhåndsvisningen) av videoprosjektet.  Når du klikker på knappene under vinduet styrer avspillingen og videoen vises her.  Størrelsen på dette området kan justeres ved å dra i linjene rundt.

Id

Komponent

Beskrivelse

1

Hopp til begynnelsen

Hopp helt til begynnelsen av prosjektet.

2

Spol tilbake

Spol videoen tilbake fra nåværende sted.

3

Spill av/pause

Spill av eller stopp avspillingen.

4

Hurtigspoling forover

Spol forover fra nåværende sted.

5

Hopp til slutten

Hopp til slutten av prosjektet.

Verktøylinje for redigering

Verktøylinjen for redigering lar deg bytte mellom forskjellige redigeringsmodi for tidslinjen. Når du flytter, justerer og deler opp klipp må du forandre redigeringsmodus med denne verktøylinjen.

Id

Komponent

Beskrivelse

1

Legg til spor

Legg til et nytt spor over de andre.

2

Valgmodus

I valgmodus kan du klikke på og flytte klipp.

3

Barberbladmodus

Barberbladmodus lar deg dele et klipp der du klikker. Hvis fest til-modus er på vil et klikk nær avspillingshodet (den røde linjen) dele klippet akkurat på avspillingshodet.

4

Endre størrelse-modus

Endre størrelse-modus lar deg ta tak i endene på et klipp og dra for å endre størrelse på klippet.

5

Fest til-modus

I Fest til-modus vil klipp som slippes på tidslinja feste seg inntil den nærmeste klippet eller avspillingshodet. Overganger vil feste seg til nærliggende klipp.

6

Legg til markør

Legg til en ny markør, som gjør at du raskt kan hoppe tilbake til dette stedet.

7

Forrige merke

Hopp til forrige markør (hvis den finnes)

8

Neste merke

Hopp til neste markør (hvis den finnes).

Skaleringsglidebryter

Skaleringsglidebryteren lar deg endre hvor mye av tidsllinjen som vises.  Zoom inn for å se nærmere på tidslinjen eller zoom ut for å få oversikt.  Du kan enten klikke på zoom-knappene på hver side eller dra i glidebryteren.  Når du drar vil tidslinjen oppdateres når du stopper.

Tidslinje

Tidslinjen fremstiller prosjektet på en grafisk måte. Hvert klipp representeres av et gult rektangel. Hvert spor representeres av et blått rektangel. Avspillingshodet (rød linje) representerer gjeldende posisjon poå tidslinjen.

Klikk et sted på linjalen for å gå til det stedet i tid.  Hvis du drar langs linjalen vil videoen "skrubbe", som er en rask måte å forhåndsvise prosjektet på.

Id

Komponent

Beskrivelse

1

Linjal

Linjalen viser tidslinjens nåværende tidsskala.

2

Avspillingshode

Avspillingshodet viser posisjonen til bildet som vises.

3

Klipp

Et klipp representerer en lyd-, bilde- eller videofil.

4

Spor

Et spor tilsvarer et lag.  Høyere spor viser video og bilder over lavere spor.  Det er ingen grense for hvor mange spor et prosjekt kan ha.

Spor

OpenShot bruker spor for å legge video og bilder i lag.  Det øverste sporet er øverste lag, og det nederste sporet er nederste lag.  Hvis du er kjent med lag i et bildebehandlngsprogram skulle du være godt kjent med dette konseptet.  OpenShot mikser hvert lag sammen, akkurat som et bildebehandlingsprogram.

For eksempel, tenk deg videoprosjekt med tre spor. En solnedgang i bakgrunnen, et bilde med mange sirkler i midten og en logo i forgrunnen.

Id

Komponent

Beskrivelse

1

Øverste spor

Klipp på dette sporet vill være øverst.  Logoer og vannmerker skal være på dette laget.  OpenShot-logoen er på dette sporet i illustrasjonen.

2

Midterste spor

Disse klippene er under det øverste sporet, men over det nederste sporet. Bildet med sirkler er på dette sporet i illustrasjonen.

3

Nederste spor

Disse klippene er under alle andre spor.  Solnedgangen er på  dette sporet i illustrasjonen.

Styre avspilling av video

Avspilling, pause og søking er viktige funksjoner i et videoredigeringsprogram.  Når du lager et videoprosjekt må du spille gjennom prosjektet mange ganger. Selv om å klikke på Play-knappen er en lett måte å gjøre dette på finnes det mange raskere måter.

Avspillingsmetoder

Det er 8 måter å styre avspillingen på i OpenShot.

  1. Klikk på Verktøylinje for forhåndsvisning (Play, spole, etc...)

  2. Dra glidebryteren over verktøylinjen for forhåndsvisning

  3. Dra Avspillingshodet på linjalen

  4. Klikke hvor som helst på linjalen

  5. Bruke tastesnarveier (J, K og L-tastene)

  6. Bruke piltastene (venstre, høyre, opp, ned)

  7. Bruke mellomromtasten (Play/pause)

  8. Dobbeltklikk på en brukerdefinert markør

Tastesnarveier

En tastatursnarvei er en tast (eller flere) som sparer deg for å flytte musa og klikke. Det er ofte raskere å trykke på en tast enn å peke og klikke. Her er alle tastatursnarveiene i OpenShot:

Tast

Beskrivelse

J

Spill baklengs

K

Pause/Play

L

Spill fort forover

Mellomrom

Pause/Play

Opp

Hopp til forrige markør (hvis den finnes)

Ned

Hopp til neste markør (hvis den finnes)

Flytt mot venstre

Gå en rute bakover

Flytt mot høyre

Gå en rute forover

TAB

Bytt mellom Endre størrelse- og Velg-modus

Ctrl + scrollehjul

Zoom inn og ut på tidslinjen

Ctrl + Home

Hopp til begynnelsen av tidslinjen

Ctrl + End

Hopp til slutten av tidslinjen

C

Del alle klipp ved avspillingshodet

CTRL + N

Opprett et nytt prosjekt

CTRL + O

Åpne et eksisterende prosjekt

CTRL + F

Importer en fil (lyd, video eller bilde)

CTRL + I

Importer en bildesekvens

CTRL + W

Importer ny overgang

CTRL + S

Lagre aktivt prosjekt

SHIFT + CTRL + S

Lagre prosjekt som...

CTRL + X

Eksporter prosjekt som MLT XML

CTRL + E

Eksporter aktivt prosjekt som en videofil

CTRL + U

Last opp prosjekt som en videofil på YouTube eller Vimeo

CTRL + Q

Avslutt programmet

CTRL + Z

Angre siste handling

CTRL + Y

Gjenta det du gjorde sist

CTRL + P

Endre innstillinger

CTRL + T

Opprett en ny tekstplakat

CTRL + B

Opprett en ny animert tekstplakat

F11

Slå av og på fullskjerm

F1

Vis hjelpefilen (hvis installert)

CTRL + D

Lagre en rute av alle ikke-lydklipp under avspillingshodet og legg dem til blant prosjektfilene.