Prosjekter - nytt, åpne og lagre

OpenShot trenger en prosjektfil for å lagre informasjonen som utgjør et videoprosjekt.  Informasjon som navn og plassering på prosjektet, video- og lydfiler, informasjon om tidslinjen, hvilke klipp har blitt justert og byttet rundt på osv...

Når OpenShot startes opprettes et nytt prosjekt automatisk.  Du kan begynne å bruke OpenShot med en gang, uten å opprette et prosjekt først.  

Prosjektfiler har en .OSP filutvidelse (Eksempelprosjekt.osp).  Prosjekter trenger også en /thumbnail/-mappe som inneholder alle miniatyrbildene i prosjektet.  Hvis du flytter en prosjektfil, pass på å flytte /thumbnail/-mappen også.

Prosjektfil

/home/bruker/Skrivebord/ProsjektA.osp

Mappe for miniatyrbilder

/home/bruker/Skrivebord/thumbnail/

Opprett et prosjekt

Det er to måter å opprette et prosjekt på.

Metode 1 - Fil-menyen

Velg FilNytt prosjekt.  Dialogboksen Opprett et prosjekt åpnes.  Skriv inn prosjektnavnet, typen og lengden på tidslinjen og klikk Lagre prosjekt.

Metode 2 -

Siden OpenShot oppretter et prosjekt automatisk når du starter programmet kan du ganske enkelt velge Fil >Lagre prosjekt.  Dialogboksen Opprett et prosjekt åpnes.  Endre prosjektnavnet, prosjekttypen, lengden på tidslinjen, og klikk Lagre prosjekt.

Dialogboksen Opprett et prosjekt

Når du velger Nytt prosjekt eller Lagre prosjekt vil denne dialogboksen vises.

Id

Komponent

Beskrivelse

1

Prosjektnavn

Navnet på prosjektfilen din (.osp filutvidelse)

2

Prosjektmappe

Mappen som du lagrer prosjektet ditt i .

3

Prosjektlengde

Maksimum lengde for tidslinjen. Lengden på tidslinjen vil vokse hvis og når klipp overstiger denne lengden.

4

Prosjekttype

Dette påvirker forhåndsvisningsvinduet. Det fastsetter størrelse, høyde/breddeforhold og ruter pr. sekund for videofilene du ser på. Det anbefales at du redigerer i samme profil som du planlegger å eksportere, for best resultat.

5

Detaljer om prosjekttypen

Denne tabellen viser detaljer om prosjekttypen, som størrelse, høyde/breddeforhold og bilder pr. sekund.  Når du endrer prosjekttype i nedtrekksmenyen vil denne tabellen oppdateres.

Åpne et prosjekt

For å åpne et prosjekt, velg Fil >Åpne prosjekt.... Dialogboksen Åpne prosjekt vises. Velg prosjektfilen (*.osp) du vil åpne og klikk Åpne prosjekt.

Hvis du skal åpne et nylig brukt prosjekt, velg Fil >Nylige prosjekter....  Dette er ofte den raskeste måten å åpne et prosjekt i OpenShot på.

Hvis du vil starte OpenShot og automatisk åpne prosjektet ditt, dobbelklikk på .OSP-filen.