Behandle filer og mapper

Når du skal lage en video må du importere mange forskjellige filer i prosjektet, som lyd, video, bilder, tekster, overlegg, lydeffekter mm.  Dette kan fort bli for mye og gjøre listen over filer i prosjektet for lang, hvilket vil gjøre at du arbeider senere.

Hvis prosjektet har for mange filer (noe som er opp til deg å bestemmer) kan du bruke merkelapper, filtre og mapper for å organisere filene.

Etiketter

Hver fil har en kolonne for en etikett. En etikett er en liten tekst som beskriver den aktuelle filen. For eksempel "Scene 1", "Intro", "Tittel", "Rulletekst". Det er ingen rett eller gal måte å bruke etiketter på, bare skriv det som hjelper deg å identifisere en fil.

Filtre

Fanen Prosjektfiler har filterknapper og en tekstboks som kan hjelpe deg å finne filer raskt. Filterknappene Video, Lyd, and StillbildeFiltrerer listen etter disse filtypene. Tekst i tekstboksen viser bare filer som inneholder denne teksten i filnavnet eller etiketten. Denne muligheten kan kombineres med etiketter for å lage et kraftig søke- og organiseringssystem.

Mapper

Hvis etiketter og filtre ikke er nok for å organisere prosjektfilene kan du også opprette mapper i prosjektet for å gruppere filer.

Lag en mappe

 1. Høyreklikk i Prosjektfiler-området.

 2. Velg Lag mappe...

 3. Skriv inn et navn til mappen.

Flytte filer til en mappe

 1. Sørg for at du har laget en mappe først.

 2. Høyreklikk på en eller flere filer i Prosjektfiler-området.

 3. Velg Flytt fil(er) til mappe.

 4. Velg en mappe.

Fjerne en mappe

 1. Høyreklikk på en mappe.

 2. Velg Fjern

  Sørg for at du har flyttet alle filene ut av en mappe før du fjerner den.