Legg til filer på tidslinjen

Når du har importert filer i prosjektet er neste steg å legge dem til på tidslinjen.  

Dra-og-slipp

For å legge til en fil fra Prosjektfilertidslinjen gjør du følgende:

  1. Klikk på en fil.

  2. Dra den over tidslinjen og slipp den.

  3. Klippet vil nå bli lagt til på tidslinjen.

    * Du kan bare legge til en fil av gangen med denne metoden.

Legg til flere filer på tidslinjen

Hvis du vil legge til flere filer på tidslinjen samtidig er det en Legg til på tidslinjen-funksjon. For å bruke denne må du velge alle filene du vil legge til, høyreklikke og velge Legg til på tidslinjen.

I Legg til på tidslinjen kan du også legge til inn- og uttoning på hvert klipp, legge til overganger mellom dem eller simpelthen legge dem inntil hverandre på tidslinjen. Filene vil bli lagt ved avspillingshodets posisjon.

Id

Komponent

Beskrivelse

1

Start-tid

Dette er stedet på tidslinjen (i sekunder) hvor filene vil bli lagt til. Standard er posisjonen for avspillingshodet.

2

Øverste spor

Det øverste sporet er primærsporet, hvor klipp blir lagt til. Hvis det ikke er overganger vil bare det øverste sporet bli brukt.

3

Nederste spor

Det nederste sporet brukes når der er overganger. Klippene legges annethvert på øverste og nederste spor med overganger mellom.

4

Ton ut

Typen toning som skal brukes på et klipp.

5

Toningslengde

Lengden på toningen.

6

Overgang

The type of transition to add between clips.  You can also choose Random Transition, if you do not want the same transition being used over and over again.

7

Transition Length

The length (in seconds) of the transition.

8

Flytt opp

Move the selected files up in the list.

9

Flytt ned

Move the selected files down in the list.

10

Shuffle Files

Shuffle the files and put them in a random order.

11

Remove File

Remove the selected files from this screen.