Flytt og juster klipp på tidslinjen

Når du har filer (også kalt klipp) på tidslinjen må du ordne dem på spor og legge dem i riktig rekkefølge.  Du må også eventuelt ta bort begynnelsen og slutten av klippene.

Flytte et klipp (Valgmodus)

 1. Bytt til valgmodus (dette er standardmodus).

 2. Klikk på et klipp.

 3. Dra klippet til en ny posisjon på tidslinjen og slipp det.

  * Hvis festing er på vil klippet feste seg til et nærliggende klipp (eller avspilingshodet, hvis det er nærme).

Justere et klipp (Endre størrelse-modus)

 1. Bytt til Endre størrelse-modus ved å klikke på endre størrelse-ikonet.

 2. Flytt muspekeren over høyre eller venstre ende av et klipp.

 3. Dra enden av klippet for å justere.

  * Når du drar enden av klippet vil forhåndsvisningen vise hvor klippet vil begynne eller slutte (basert på hvilken ende av klippet du drar i).

Dele et klipp (Barberbladmodus)

 1. For å dele et klipp i to, bytt til Barberbladmodus .

 2. Muspekeren vil forandre seg til en stiplet linje og et barberbladikon.

 3. Klikk på et klipp der du vil dele det.

  * hvis Fest til-modus er på vil barberbladet hoppe til avspillingshodet hvis det er nærme.

Verktøylinje for redigering

Verktøylinjen for redigering lar deg bytte mellom forskjellige redigeringsmodi for tidslinjen. Når du flytter, justerer og deler opp klipp må du forandre redigeringsmodus med denne verktøylinjen.

Id

Komponent

Beskrivelse

1

Legg til spor

Legg til et nytt spor over de andre.

2

Valgmodus

I valgmodus kan du klikke på og flytte klipp.

3

Barberbladmodus

I barberbladmodus kan du dele et klipp der du klikker på det.

4

Endre størrelse-modus

Endre størrelse-modus lar deg ta tak i endene på et klipp og dra for å endre størrelse på klippet.

5

Fest til-modus

I fest til-modus vil klipp feste seg til det nærmeste klippet når du slipper dem, hvis avstanden er liten nok.

6

Legg til markør

Legg til en ny markør, som gjør at du raskt kan hoppe tilbake til dette stedet.

7

Forrige merke

Hopp til forrige markør (hvis den finnes)

8

Neste merke

Hopp til neste markør (hvis den finnes).