Egenskaper for klipp

Hvert klipp i OpenShot har mange egenskaper som kan manipuleres.  Denne dialogboksen ble laget fordi det ikke er mulig å vise og justere alle innstillingene på tidslinjen.  Her kan brukeren justere hver mulige innstilling og egenskap et klipp har, inklusive lengde, hastighet, lydnivå, størrelse, posisjon, høyde/breddeforhold og mange andre.

Vise dialogboksen Egenskaper for klipp

For å vise dialogboksen Egenskaper for klipp, høyreklikk på et klipp og velg Egenskaper.

Forhåndsvis endringer

For raskt å se hvordan de nye innstillingene vil se ut, klikk på Spill av-knappen eller dra glidebryteren.  Du kan se på endringene dine om og om igjen for å få dem helt riktig.  Ingen endringer lagres før du klikker på Bruk-knappen.

Fanen Generelt

Fanen Generelt har disse egenskapene:

Komponent

Beskrivelse

Aktiver video

Vis bilde for dette klippet

Aktiver lyd

Vis lyd for dette klippet

Fanen Lengde

Fanen Lengde gir informasjon om begynnelsen, slutten og den totale lengden av et klipp.  Ved å justere disse verdiene kan du forsinke når et klipp begynner, avslutte det tidligere, eller begge deler.  Bruk Spill av-knappen for å se på endringene.  Øv deg på å justere disse verdiene uten å bruke verktøyet Endre størrelse.

Fanen Lengde har disse egenskapene:

Komponent

Beskrivelse

Inn (sekunder)

Sekundet hvor videoen skal begynne å spille (desimal)

Ut (sekunder)

Videoklippets siste sekund (desimal)

Lengde (sekunder)

Klippets lengde beregnes ut fra inn- og utpunktene.

Fanen Hastighet

Fanen Hastighet består av en Enkel modus og en Avansert modus.  I Enkel modus kan du med forhåndsdefinerte verdier kjøre klippet i opp til 16 ganger normal hastighet eller ned til 1/16 av normal hastighet.  Du kan også endre retning og spille baklengs.  Avansert modus tillater deg å sette en nøyaktig hastighet med desimaler i stedet for de enkle forhåndsdefinerte verdiene.

Note:  The speed tab is only displayed for video files.  Also, the audio is not played when the speed is modified.

Fanen Hastighet har disse egenskapene:

Komponent

Beskrivelse

Hastighet

Sekundet hvor videoen skal begynne å spille (desimal)

Retning

Videoklippets siste sekund (desimal)

Avansert hastighet

En nøyaktig desimalverdi for et klipps hastighet.  Denne verdien endres ettersom nedtrekksmenyen Hastighet endres.

Fanen Layout

Fanen Layout har disse egenskapene:

Komponent

Beskrivelse

Nøkkelbilde

Denne nedtrekksmenyen viser hvilket nøkkelbilde du jobber på.  Hvert klipp har to nøkkelbilder, starten og slutten av klippet.

Høyde

Høyden på klippet (i prosent).  Jo høyere tall, desto høyere blir klippet.  Lavere tall gir lavere klipp.  Dette påvirker bare gjeldende nøkkelbilde, ikke hele klippet.  

Bredde

Bredden på klippet (i prosent).  Jo høyere tall, desto bredere blir klippet.  Lavere tall gir smalere klipp.  Dette påvirker bare gjeldende nøkkelbilde, ikke hele klippet.

X

Vannrett posisjon for klippets sentrum.  Høyere tall plasserer klippet lengre mot høyre.  Lavere tall plasserer klippet lengre mot venstre. Dette påvirker bare gjeldende nøkkelbilde, ikke hele klippet.

Y

Loddrett posisjon for klippets sentrum.  Høyere tall plasserer klippet lavere ned.  Lavere tall plasserer klippet høyere i bildet. Dette påvirker bare gjeldende nøkkelbilde, ikke hele klippet.

Gjennomsiktighet

Klippets gjennomsiktighet.  100 = ugjennomsiktig.  0 = usynlig.  Dette påvirker bare gjeldende nøkkelbilde, ikke hele klippet.

Fanen Lyd

Fanen Lyd har følgende egenskaper:

Komponent

Beskrivelse

Lydstyrke

Klippets lydstyrke.  0 = stille, 100 = maks.

Gradvis inn

Ton inn klippet fra stille til oppgitt lydstyrke.

Gradvis ut

Ton ut klippet fra oppgitt lydstyrke til stille.

Gradvis overgang (sekunder)

Antall sekunder den gradvise overgangen vil vare.  Jo høyere tall, desto lengre vil overgangen være.

Fanen Video

På fanen Video kan man justere størrelse, posisjon og vannrett/loddrett justering av et klipp.   Man kan også legge på inn- eller uttoning, som noen ganger er enklere enn å legge på en overgang.  Fordi toningen er en av klippets egenskaper flytter den seg med når du flytter klippet.  Så i motsetning til overganger vil en toning følge med klippet når du flytter det.

Fanen Video har disse egenskapene:

Komponent

Beskrivelse

Strekk til fullskjerm

Strekker klippet til skjermstørrelsen (basert på prosjekttype).

Bevar høyde/breddeforhold

Ikke forvreng klippet.

Vannrett justering

Justering av klippet høyre/venstre.

Loddrett justering

Justering av klippet topp til bunn

Roter

The number of degrees to rotate the image.  This can be a negative or positive number, depending on which direction you want to rotate.

Gradvis inn

Ton klippet inn.

Gradvis ut

Ton klippet ut.

Gradvis overgang (sekunder)

Antall sekunder den gradvise overgangen vil vare.  Jo høyere tall, desto lengre vil overgangen være.

Fanen Effekter

Med fanen Effekter kan man legge på og behandle effekter.  For å se på et klipp med effekter bruker du Spill av-knappen.  Hver effekt kan ha mange innstillinger, så bruk Spill av-knappen ettersom du forandrer innstillingene for å se på resultatet.

Fanen Effekter har disse egenskapene:

Komponent

Beskrivelse

Effektliste

Denne boksen inneholder en liste over alle effektene som et lagt på klippet.  De prosesseres ovenfra og ned.

Legg til

Legger en ny effekt til dette klippet.

Fjern

Fjern den valgte effekten fra dette klippet.

Opp

Flytt den valgte effekten opp i listen.

Ned

Flytt den valgte effekten ned i listen.

Effektinnstillinger

Dette området vil inneholde innstillingene for den valgte effekten (hvis noen).