Nøkkelbilder

OpenShot kan bruke nøkkelbilder for å animere klipp.  Et nøkkelbilde er et punkt i tid som inneholder mange innstillinger, som størrelse, posisjon og gjennomsiktighet.  Det er to måter å sette nøkkelbilder på i OpenShot, manuelt eller med ferdige innstillinger.  

Forhåndsdefinerte animasjoner

Det er tilgjengelig mange forhåndsdefinerte animasjoner, som å flytte et klipp fra bunnen til toppen av skjermen eller å zoome sakte inn på et klipp.  For å legge til en forhåndsdefinert animasjon på et klipp, høyre-klikk på klippet og velg Animer.

Forhåndsdefinert layout

Det er tilgjengelig mange forhåndsdefinerte layouter, som å krympe et klipp og plassere det i hjørnet eller å sentrere det.  For å legge til en forhåndsdefinert layout på et klipp, høyre-klikk på klippet og velg Layout.

Manuelt

For å sette nøkkelbilder manuelt, høyreklikk på et klipp og velg egenskaper.  Bytt til fanen Layout, og velg hvilket nøkkelbilde du vil bruke fra nedtrekksmenyen.

Hvert klipp har to nøkkelbilder, begynnelsen av klippet og slutten.  Hvis det er noe forskjeller mellom de to nøkkelbildene vil OpenShot interpolere forskjellen for hver rute og dermed animere klippet.  Disse egenskapene påvirkes av nøkelbilder:  Høyde, bredde, X-posisjon, Y-posisjon, og gjennomsiktighet.

Prøv for eksempel disse nøkkelbildene:

Første nøkkelbilde:

X=-50, Y=0

Siste nøkkelbilde:

X =150, Y=0

Dette vil gjøre at klippet animeres fra venstre til høyre side av skjermen.  Forskjellen i X-verdi interpoleres over alle rutene i klippet.  Jo lengre klipp, desto saktere går animasjonen.  Jo kortere klipp, jo fortere går animasjonen.

Hvis du vil forander fast størrelse eller posisjon for et klipp gir du bare første og siste nøkkelbilde samme verdi:

Prøv for eksempel disse nøkkelbildene:

Første nøkkelbilde:

X=-50, Y=-50

Siste nøkkelbilde:

X=-50, Y=-50

Dette vil flytt klippet til øvre høyre hjørne av skjermen.  Det vil ikke animeres, fordi første og siste nøkkelbilde har samme verdi.

Trenger du mer enn to nøkkelbilder kan du dele klippet i mange deler og sette nøkkelbilder i begynnelsen og slutten av hver del. Dermed kan du få uendelig mange nøkkelbilder.