Rotasjonseffekt

Hvis du trenger å rotere et klipp 90 eller 180 grader eller til og med animere rotasjonen har OpenShot en Roter-effekt som kan hjelpe.

OpenShot har to typer rotasjonseffekter, fast og animert.  for å legge på en rotasjonseffekt, bytt til fanen Effekter i hovedvinduet og dra effekten Roter ned på klippet.  

For å juster innstillingene, høyreklikk på klippet og velg egenskaper.  Så bytter du til fanen Effekter i egenskapsvinduet.  Da får du opp en liste over innstilinger som kan justeres.  Prøv å forandre hver innstilling og bruk Play-knappen for å forhåndsvise effekten.

Fast rotasjon

En fast rotasjon kan rotere en video 90 graer, 180 grader eller et hvilket som helst antall grader.  Rotasjonen animeres ikke.  Dette er nyttig hvis du tar opp en video sideveis og må rotere den.  For å bruke en fast rotasjon justerer du bare de innstillingene som begynner med "Fast".  Pass på å stille de andre innstillingene tilbake til null.

Animert rotasjon

En animert rotasjo kan brukes til å snurre et klipp rundt i sirkler eller mange andre mønstre.  Dette kan være en fin effekt for tittelplakater, snurrende aviser eller andre kreative bruksområder.  For å bruke en animert rotasjon justerer du "Fast"-innstillingene til null og bruker bare de innstillingene som begynner med "Roter".

Simple Rotation

Each clip has a Rotate setting, which will rotate the clip without requiring an effect to be added to the clip.  This can be modified on the Clip Properties screen, or by right-clicking on a clip, and choosing the Rotate menu.