Overganger

Overganger brukes for å gå gradvis fra ett klipp til et annet.  Mange forskjellige overganger er tilgjengelige i OpenShot.   De kan lett dras og slippes på tidslinjen og kan tilføre mye moro til et videoprosjekt.

Skjermbilde med overganger

Id

Komponent

Beskrivelse

1

Fanen Overganger

Dette er fanen Overganger.  Den inneholder en liste over alle overganger som er tilgjengelige i OpenShot.

2

Liste over overganger

Dette er listen over overganger.  Velg en overgang og dra og slipp den på tidslinjen.

3

Størrelsesverktøy

Verktøyet Endre størrelse kan brukes til å endre størrelsen på en overgang.

4

Overgang på tidslinjen

Når du slipper en overgang på tidslinjen kan den flyttes og endres størrelse på akkurat som andre klipp.  Overgangen fester seg mellom spor og mikser mellom de to sporene.

Legg til en overgang

For å legge til en overgang, bytt til fanen Overganger og velg en overgang ved å klikke på den.  Dra og slipp overgangen på tidslinjen.  Den vil feste seg mellom to spor.

Flytte en overgang

For å flytte en overgang, bytt til Pil-verktøyettidslinjens verktøylinje og dra den til en ny posisjon.

Endre størrelse på en overgang

For å endre størrelse på en overgang, bytt til Endre størrelse on the tidslinjens verktøylinje og dra høyre eller venstre kant til en ny størrelse.

Endre retning

Fordi overganger mikser mellom to spor er det viktig å vite hvilken retning overgangen går.  På overgangen er det en pil som viser retningen, topp til bunn eller omvendt.  Normalt skal overgangen gå fra det klippet som kommer først på tidslinjen og til det neste.

For å endre retning på overgangen, høyreklikk på en overgang og velg Bytt retning.

Egenskaper for overgang

Akkurat som et klipp har en overgang et egenskapsvindu.  For å vise egenskapsvinduet for en overgang eller maske, høyreklikk på objektet og velg Egenskaper.  For å lagre endringene, klikk på Bruk-knappen.

Id

Komponent

Beskrivelse

1

Type

Maske eller overgang

2

Retning

Retningen til masken eller overgangen.  Opp gir en overgang fra det nederste klippet til det øverste.  Og Ned gir en overgang fra det øverste til det nederste.

3

Mykhet

Overgangens mykhet.  Jo høyere alldedsto bredere wipe, og jo lavere tall desto smalere wipe.

4

Masketerskel

Masketerskelen angir hvor mye grått som brukes i masken.  Jo høyere tall desto mer av masken brukes, jo lavere tall desto mindre av masken brukes.  Prøv deg fram for å finne den riktige terskelen for en maske.

Konverter til maske

En maske ligner veldig på en overgang, bare at en maske er statisk.   Den endrer seg ikke gradvis fra et klipp til det neste.  Istedet blander den to spor.  En maske kan brukes til å bare vise en liten del av et klipp, til å vise en kant rundt et klipp eller til å ta bort noe fra et klipp.  For å eksperimentere med en maske kan du konvertere en overgang til en maske og se hva som skjer.

For å konvertere en overgang til en maske høyreklikker du på overgangen og velger Konverter til maske.

Opprette en ny overgang eller maske

Overganger er rett og slett gråskalabilder. De kan lages i et hvilket som helst bildebehandlingsprogram. For å legge til en egen overgang eller maske, velg Fil > Importer ny overgang og velg en gråskala png-bildefil. Dette nye bildet vil vises på Overganger-fanen. Overgangen vil ligge lagret i mappen /home/USER/.openshot/.

Fjerne en overgang

For å fjerne en overgang kan du høyreklikke på den på tidslinjen og velge fjern.