Effekter

OpenShot har over 40 effekter til å manipulere lyden eller bildet i et klipp. Justering av fargetone, lyshet og gamma kan gjøres med effekter. Også mer eksotiske effekter, som forvrengning, bølge, gammel film, grønnvegg (fargenøkling eller chroma key), og lydeffekter.

Legge til en effekt

For å legge til en effekt, bytt til fanen effekter, velg en effekt fra listen og dra den ned på et klipp på tidslinjen.

Id

Komponent

Beskrivelse

1

Fanen Effekter

This tab holds the effects list.  The list of effects can be filtered by toggling the “All Effects”, “Video”, or “Audio” buttons.  You can also type the first few letters of the effect name, and the list of effects will be filtered.

2

Effektliste

Effektlisten inneholder alle effektene som er tilgjengelige i OpenShot. Listen kan filtreres med knappene over listen.

3

Klipp

Drag the selected effect onto any clip.  Use the Clip Properties to adjust effect settings.  Also, you can double-click the effect icon, which is displayed on any clips that have effects, which will launch the clip properties screen.

Juster effektinnstillingene

For å justere innstillingene til en effekt, høyreklikk på et klipp og velg Egenskaper.  Bytt til fanen Effekter og du vil se en liste over alle effektene som har blitt lagt til dette klippet.

Id

Komponent

Beskrivelse

1

Effektliste

Liste over effekter som hører til det valgte klippet.

2

Effektinnstillinger

En liste over innstillinger for den valgte effekten.  Klikk på en effekt for å vise innstillingene.  Når du endrer innstillingene kan du bruke Play-knappen til å forhåndsvise effekten.

3

Knapper for forhåndsvisning

Bruk Play-knappen og glidebryteren til å forhåndsvise effektene før du klikker Bruk.

4

Legg til effekt

Denne knappen viser vinduet Legg til effekt.  Velg en effekt å legge til og klikk Legg til.

5

Fjerne en effekt

Denne kanppen fjerner den valgte effekten (hvis den finnes).

6

Flytt effekt

Effekter legges til nederst. Bruk disse knappene til å endre rekkefølgen på effektene. Bruk Play-knappen til å forhåndsvise endringene.