Hoofdvenster

Het hoofdvenster van OpenShot Video Editor bevat nagenoeg alle functies die u nodig heeft voor het bekijken, monteren en bewerken van uw videoproject.

Overzicht

ID

component

Omschrijving

1

Hoofdwerkbalk

Bevat knoppen om uw video-projecten te kunnen openen, opslaan en exporteren.

2

Functie-tabbladen

Wisselen tussen projectbestanden, overgangen en effecten.

3

Projectbestanden

Alle audio- en videobestanden en afbeeldingen die zijn ingevoerd in uw project.

4

Voorbeeldvenster

Hier wordt uw videomateriaal afgespeeld.

5

Montagewerkbalk

Deze werkbalk bevat diverse gereedschappen voor het bewerken, inpassen en splitsen van fragmenten.

6

Schuifknop voor zoomen

Hiermee kunt u de tijdbalk in- en uitzoomen.

7

Afspeelkop / Liniaal

De liniaal geeft de tijd-schaal weer en de rode lijn is de afspeelkop. De afspeelkop geeft het actuele filmbeeld aan in een montagereeks.

8

Tijdbalk

De tijdbalk is een grafische weergave van uw project waarop alle fragmenten en overgangen in chronologische volgorde te zien zijn.

9

Filter

Filter de lijst van items (projectbestanden, overgangen en effecten) door gebruik te maken van deze knoppen en het zoekvak. Geef enkele letters in van wat u zoekt en de resultaten verschijnen automatisch.

Hoofdwerkbalk

De hoofdwerkbalk bevat knoppen om een nieuw project aan te maken en op te slaan, wijzigingen ongedaan te maken (of opnieuw uitvoeren), mediabestanden te importeren en om uw video te exporteren. Al deze functies zijn ook toegankelijk via het Bestand menu of het Bewerken menu.

ID

component

Omschrijving

1

Nieuw project

Maak een nieuw OpenShot projectbestand aan (*.OSP).

2

Project opslaan

Sla het huidige project op. Als er nog geen project is aangemaakt verschijnt een dialoogvenster waar u de ontbrekende gegevens kunt invullen.

3

Ongedaan maken

Laatste actie ongedaan maken

4

Opnieuw uitvoeren

De vorige actie opnieuw uitvoeren

5

Bestanden importeren

Importeer 1 of meer bestanden in uw huidige OpenShot project.

6

Video exporteren

Exporteer het huidige project naar een videobestand.

Functie-tabbladen

Met deze tabbladen wisselt u tussen de verschillende functies die beschikbaar zijn: projectbestanden, overgangen en effecten. Klik op een tabblad om de inhoud ervan te zien. Elk tabblad bevat een verzameling items die naar de tijdbalk gesleept kunnen worden.

Projectbestanden

Het Projectbestanden tabblad bevat alle fragmenten die beschikbaar zijn voor uw project. Als u een nieuw project start is deze nog leeg. Voordat u audio- of videobestanden aan de tijdbalk kunt toevoegen, moeten deze eerst in dit tabblad geïmporteerd worden.

Voorbeeldvenster

In het videovoorbeeld venster wordt uw videomateriaal afgespeeld en kunt u de videomontage vooraf bekijken. U kunt de video bedienen met de knoppen onder het voorbeeldvenster. Door op de handgrepen naast het venster te klikken en vervolgens te verslepen kunt u de grootte van het voorbeeldvenster aanpassen.

ID

component

Omschrijving

1

Spring naar begin

Spring naar het begin van het project op de tijdbalk.

2

Terugspoelen

Video terugspoelen vanaf de huidige afspeelpositie.

3

Afspelen / Pauze

Afspelen of Pauzeren van de video

4

Snel vooruitspoelen

Video vooruitspoelen vanaf de huidige afspeelpositie.

5

Spring naar einde

Spring naar het einde van het project op de tijdbalk.

Montagewerkbalk

De montagewerkbalk bevat verschillende gereedschappen voor het monteren van een video. Wanneer u fragmenten op de tijdbalk wilt verplaatsen, splitsen of inpassen moet u eerst het juiste gereedschap kiezen.

ID

component

Omschrijving

1

Spoor toevoegen

Een nieuw spoor toevoegen bovenop de andere.

2

Selectiegereedschap

Met het selectiegereedschap kunt u fragmenten aanklikken en verplaatsen.

3

Snijgereedschap

Met het snijgereedschap kunt u een fragment splitsen op de plaats waar u klikt. Als de magneet is ingeschakeld en u klikt in de buurt van de afspeelkop (rode lijn), dan zal het fragment precies op de afspeelkop doorgeknipt worden.

4

Trimgereedschap

Met het trimgereedschap kunt u op de rand van een fragment klikken en slepen om het fragment in te passen (trimmen).

5

Magneet aan/uit

Als de magneet is ingeschakeld, worden de randen van fragmenten tot elkaar aangetrokken bij het monteren (als ze dicht genoeg bij elkaar komen) of in de buurt van de afspeelkop gesleept worden. Ook overgangen springen naar de rand van een fragment of de afspeelkop als ze dicht bij elkaar komen.

6

Markering toevoegen

Een nieuwe markering toevoegen zodat u hier snel naar terug kunt springen tijdens de videomontage.

7

Vorige markering

Spring naar de vorige markering (indien aanwezig).

8

Volgende markering

Spring naar de volgende markering (indien aanwezig).

Schuifknop voor zoomen

Met de zoom regelaar kan de tijdschaal van de tijdbalk verandert worden. Zoom in om nauwkeuriger te kunnen werken of zoom uit om het gehele project te kunnen overzien, zonder te hoeven scrollen. U kunt de zoom knoppen gebruiken (links en rechts) of de schuifknop bewegen. De tijdbalk wordt ververst als u de schuifknop even stilhoudt.

Tijdbalk

De tijdbalk visualiseert uw project op een grafische manier. De gele rechthoeken geven de fragmenten weer. Onder de tijdsaanduiding bevinden zich de sporen, weergegeven als blauwe rechthoeken. De afspeelkop (rode lijn) geeft de huidige afspeelpositie weer van uw project. De huidige afspeelpositie staat linksboven van de tijdbalk weergeven in de notatie uren:minuten:seconden:frames.

U kunt overal op de liniaal klikken om direct naar dat tijdstip toe te springen. Als u vervolgens met de muispijl over de liniaal heen sleept ziet u de video mee bewegen in het voorbeeldvenster: dit is een snelle manier om uw project te bekijken.

ID

component

Omschrijving

1

Liniaal

De liniaal geeft de totale tijdsduur weer van uw huidige project, in de gekozen tijdschaal.

2

Afspeelkop

De afspeelkop geeft de actuele afspeelpositie weer van de montagereeks.

3

Fragment

Een fragment is een verwijzing naar een videobestand, audiobestand of een afbeelding.

4

Spoor

Een spoor is vergelijkbaar met een laag. De video´s en afbeeldingen in de hogere sporen worden boven die van de lagere sporen getoond. Er is geen limiet aan het aantal sporen dat een project kan bevatten.

Sporen

OpenShot gebruikt sporen om video´s en afbeeldingen gelaagd te kunnen monteren. Het bovenste spoor is de toplaag en het onderste spoor is de bodemlaag. Als u bekend bent met lagen in een fotobewerkingsprogramma dan zal dit concept u vermoedelijk bekend voorkomen. OpenShot zal alle lagen samenmengen, net zoals een fotobewerkingsprogramma.

Ter illustratie nemen we een videoproject met 3 sporen. Als achtergrond wilt u een afbeelding van een zonsondergang, een afbeelding met kleurige cirkels in het midden en als voorgrond wilt u een logo hebben. Om dit te bereiken moeten de fragmenten als volgt gerangschikt worden:

ID

component

Omschrijving

1

Bovenste spoor

Fragmenten op dit spoor zullen bovenop liggen. Logo's en watermerken kunt u het beste op dit spoor plaatsen. In de illustratie is het Openshot logo op dit spoor geplaatst.

2

Midden spoor

Deze fragmenten liggen tussen het bovenste en onderste spoor in. In de illustratie ziet u de afbeelding met de veelkleurige cirkels op dit spoor.

3

Onderste spoor

Deze fragmenten komen onder alle andere sporen. De zonsondergang is op dit spoor geplaatst in de illustratie.

Het afspelen van een video

Afspelen, pauzeren en zoeken zijn belangrijke kenmerken van een video editor. Terwijl u aan een videoproject werkt zult u steeds opnieuw het project af willen spelen om het resultaat te bekijken. Hoewel klikken op de Afspelen knop een makkelijke manier is om dit te doen, zijn er snellere manieren.

Afspeel mogelijkheden

Er zijn 8 manieren om een video te bekijken in OpenShot :

  1. Klik op de knoppen onder het Videovoorbeeld (Afspelen, vooruit zoeken enz...)

  2. Versleep de schuifregelaar onder het videovoorbeeld venster

  3. Versleep de Afspeelkop op de liniaal

  4. Ergens op de liniaal klikken

  5. Met de sneltoetsen (J,K,L toetsen)

  6. Met de pijltjestoetsen (links, rechts, omhoog, omlaag)

  7. Gebruik van de spatietoets (Afspelen / pauze)

  8. Dubbel-klikken op een markering

Sneltoetsen

Een sneltoets is een toets (of toetscombinatie) op het keyboard met een bepaalde functie waardoor u niet de muis hoeft te bewegen en klikken. Vaak is het sneller om een toets in te drukken dan aanwijzen en klikken. Dit zijn alle sneltoetsen in OpenShot:

toets

Omschrijving

J

Terugspoelen (1x, 2x, 4x, 8x, 16x,...)

K

Pauze / afspelen

L

Vooruit spoelen (1x, 2x, 4x, 8x, 16x,...)

Spatietoets

Pauze / afspelen

Omhoog

Spring naar vorige markering (indien aanwezig)

Omlaag

Spring naar de volgende markering (indien aanwezig)

Links

Eén filmbeeld terug gaan (video beeld voor beeld bekijken)

Rechts

Eén filmbeeld vooruit gaan (video beeld voor beeld bekijken)

Tab

Wissel tussen Trimgereedschap en Selectiegereedschap

Ctrl + Scroll wiel

Tijdbalk in- en uitzoomen

Ctrl + Home

Spring naar het begin van de tijdbalk

Ctrl + End

Spring naar het einde van de tijdbalk

C

Snij alle fragmenten door op de huidige positie van de afspeelkop

CTRL + N

Maak een nieuw project

CTRL + O

Open een bestaand project

CTRL + F

Importeer een bestand (audio, video of afbeelding)

CTRL + I

Importeer een afbeeldingsreeks

CTRL + W

Importeer een nieuwe overgang

CTRL + S

Huidig project opslaan

SHIFT + CTRL + S

Huidig project opslaan als...

CTRL + X

Exporteer het project naar een MLT XML bestand

CTRL + E

Exporteer het huidige project als een videobestand

CTRL + U

Een videobestand uploaden naar YouTube of Vimeo

CTRL + Q

Het programma afsluiten

CTRL + Z

Laatste actie ongedaan maken

CTRL + Y

De vorige actie opnieuw uitvoeren

CTRL + P

Bewerk de voorkeuren

CTRL + T

Maak een nieuwe titel

CTRL + B

Maak een nieuwe geanimeerde titel

F11

Omschakelen naar volledig scherm

F1

Open het help bestand (mits geïnstalleerd)

CTRL + D

Een frame vastleggen van alle beeldfragmenten op de actuele afspeelpositie, en deze aan de projectbestanden toevoegen.