Bestandsbeheer

Bij het monteren van een video is het vaak nodig veel verschillende soorten bestanden te importeren in uw project, zoals audio, video´s, afbeeldingen, titels, overlays, geluidseffecten en meer. Dit kan al snel onoverzichtelijk worden en door de lange lijst met bestanden vindt u niet snel het juiste bestand.

Als uw project veel bestanden heeft kunt u gebruik maken van labels, filters en mappen om uw bestanden te organiseren.

Labels

Elk bestand heeft een kolom waar u een Label kunt invullen. Een label is een woord of een uitdrukking waaraan u kunt zien waarvoor het bestand gebruikt gaat worden, zoals "Scene 1", "Intro", "Titel" of "Aftiteling". Maar u bent geheel vrij in het kiezen van uw eigen labels als hulp om bestanden te kunnen identificeren.

Filters

Het Projectbestanden tabblad bevat filterknoppen en een zoekveld om snel bestanden terug te vinden. Met de filterknoppen Video, Audio en Afbeeldingen kunt u de bestandstypen eruit filteren die u wilt zien. Het zoekvak kan gebruikt worden om naar een bepaalde tekst te zoeken in bestandsnamen of labels. Deze zoekfunctie is in combinatie met labels een handig hulpmiddel om bestanden terug te vinden en te ordenen.

Mappen

Wanneer labels en filters niet toereikend zijn om uw projectbestanden te ordenen dan kunnen binnen het project ook mappen aangemaakt worden als hulp om bestanden te groeperen.

Een map aanmaken

 1. Rechts-klik ergens in het Projectbestanden deelvenster.

 2. Kies Map aanmaken...

 3. Vul een mapnaam in

Bestanden naar een map verplaatsen

 1. Maak eerst een map aan als u dit nog niet gedaan heeft.

 2. Rechts-klik op 1 of meer bestanden in het Projectbestanden tabblad.

 3. Kies Bestand(en) naar map verplaatsen.

 4. Kies een map.

Een map verwijderen

 1. Rechts-klik op een map

 2. Kies Verwijderen uit project

  * Verplaats eerst alle bestanden uit een map voor u een map verwijdert!