Fragmenteigenschappen

Elk fragment in OpenShot bezit vele eigenschappen die aangepast kunnen worden. Omdat niet alle eigenschappen op de tijdbalk weergegeven en aangepast kunnen worden, is er een apart eigenschappenvenster hiervoor gemaakt. De gebruiker kan hier elke mogelijke instelling en eigenschap van een fragment aanpassen, zoals lengte, snelheid, grootte, positie, beeldverhouding en nog veel meer.

Het fragmenteigenschappen venster openen

Om het eigenschappenvenster te openen klik dan met de rechtermuisknop op een fragment en kies Eigenschappen.

Aanpassingen bekijken

Links bevindt zich een klein voorbeeldvenster om snel terug te kijken hoe de gebruikte instellingen uitpakken. Druk hiervoor op de Afspelen knop of versleep de Schuifknop. U kunt steeds opnieuw de veranderingen bekijken om de instellingen precies goed te krijgen. De aanpassingen worden pas naar de tijdbalk doorgevoerd als u op Toepassen klikt.

Algemeen tabblad

In het algemene tabblad staan de volgende eigenschappen:

component

Omschrijving

Video activeren

Video van dit fragment aan- of uitzetten

Audio activeren

Geluid van dit fragment aan- of uitzetten

Lengte tabblad

Het lengte tabblad geeft informatie over het begin, einde en totale lengte van een fragment. Door deze waarden aan te passen kunt u een fragment later laten beginnen, eerder laten stoppen of beide. Druk op de Afspelen knop om de aanpassingen te zien.

Het lengte tabblad heeft de volgende eigenschappen:

component

Omschrijving

Begin (seconden)

Tijdstip wanneer u het fragment wil instarten (in decimalen)

Einde (seconden)

Tijdstip wanneer u het fragment wil laten eindigen (in decimalen)

Lengte (seconden)

De lengte van het fragment wordt bepaald door de begin- en eindtijd.

Snelheid tabblad

Het snelheids tabblad heeft een eenvoudig instellingsgedeelte en een geavanceerd gedeelte. In het eenvoudig gedeelte kan uit vooringestelde waardes gekozen worden. U kunt de snelheid varieëren van 16x de normale snelheid tot 1/16 van de normale snelheid. U kunt ook de richting veranderen. In het geavanceerde tabblad kunt u de snelheid nauwkeurig opgeven als decimale waarde wanneer u een andere snelheid wil dan de vooringestelde opties.

Opmerking: het tabblad Snelheid is alleen zichtbaar bij videobestanden. Ook zal het geluid van de video uitgeschakeld worden als de snelheid aangepast is.

Het snelheids tabblad heeft de volgende eigenschappen:

component

Omschrijving

Snelheid

Tijdstip wanneer u het fragment wil instarten (in decimalen)

Richting

Tijdstip wanneer u het fragment wil laten eindigen (in decimalen)

Geavanceerde snelheid

Een nauwkeurige decimale waarde voor de snelheid van een fragment. Deze waarde verandert ook als u een andere voorinstelling kiest.

Opmaak tabblad

Het opmaak tabblad heeft de volgende eigenschappen:

component

Omschrijving

Keyframe

Dit keuzemenu bepaalt welk keyframe u wil instellen. Een keyframe geeft het begin of einde van een verandering in eigenschappen van een fragment aan. Elk fragment heeft twee keyframes: het begin en het einde van een fragment. De eigenschappen van deze twee keyframes kunnen apart ingesteld worden.

Hoogte

De beeldhoogte van een fragment (procentueel). Hoe groter de waarde, hoe groter het begin- of eindbeeld van het fragment wordt. Hoe kleiner de waarde hoe kleiner het begin- of eindbeeld van het fragment wordt.  

Breedte

De beeldbreedte van een fragment (procentueel). Hoe groter de waarde, hoe breder het begin- of eindbeeld van het fragment wordt. Hoe kleiner de waarde hoe smaller het begin- of eindbeeld van het fragment wordt.

X

X-positie van het middelpunt van het fragment (procentueel). Hoe groter het getal, hoe verder naar rechts de begin- of eindpositie van het fragment zal zijn. Hoe kleiner het getal, hoe verder naar links de begin- of eindpositie van het fragment zal zijn.

Y

Y-positie van het middelpunt van het fragment (procentueel). Hoe groter het getal, hoe lager de begin- of eindpositie van het fragment zal zijn. Hoe kleiner het getal, hoe hoger de begin- of eindpositie van het fragment zal zijn.

Alfa

De alfawaarde (doorzichtigheid) van het fragment. Hoe kleiner de waarde hoe doorzichtiger het begin- of eindbeeld van het fragment zal zijn. Hoe groter de waarde hoe ondoorzichtiger het begin- of eindbeeld van het fragment zal zijn.

Audio tabblad

Het audio tabblad heeft de volgende eigenschappen:

component

Omschrijving

Volume

De geluidssterkte van het fragment. 0 = gedempt, 100 = maximaal.

Infaden

Geleidelijk het geluid op laten komen, van gedempt naar volumeniveau.

Uitfaden

Geleidelijk het geluid omlaag regelen, van volumeniveau naar gedempt.

Fade (seconden)

Het aantal seconden dat de geleidelijke overgang duurt. Hoe groter het getal, hoe geleidelijker de overgang zal zijn.

Video tabblad

Het video tabblad is voor het instellen van de grootte, positie en uitlijning van een fragment. Ook kan hier het fade-effect ingesteld worden aan het begin of einde van een fragment. Soms is dit gemakkelijker dan een losse overgang gebruiken. Omdat het fade-effect een eigenschap van het fragment is, blijft dit aan het fragment gebonden, ook als u het fragment verplaatst op de tijdbalk. Dit in tegenstelling tot een overgang.

Het video tabblad heeft de volgende eigenschappen:

component

Omschrijving

Beeldvullend uitrekken

Fragmenten aanpassen aan de beeldresolutie (gebaseerd op het projecttype)

Beeldverhouding behouden

Het fragment niet vervormen

Horizontaal uitlijnen

Fragment horizontaal uitlijnen.

Verticale uitlijning

Fragment verticaal uitlijnen.

Roteren

Het aantal graden dat het fragment gedraaid moet worden. Dit kan een positief of negatief getal zijn, afhankelijk in welke richting u het fragment wil roteren.

Infaden

Fragment infaden van doorzichtig naar ondoorzichtig.

Uitfaden

Fragment uitfaden van ondoorzichtig naar doorzichtig.

Fade (seconden)

Het aantal seconden dat de geleidelijke overgang duurt. Hoe groter het getal, hoe geleidelijker de overgang zal zijn.

Effecten tabblad

In het effecten tabblad kunt u meerdere effecten op een fragment toepassen en beheren. Klik op Afspelen om het effect vooraf te bekijken. Voor ieder effect zijn vele instellingen mogelijk, als u iets aanpast kunt u altijd op Afspelen drukken om het resultaat te zien.

Het effecten tabblad heeft de volgende eigenschappen:

component

Omschrijving

Effectenlijst

Hier staan alle effecten die toegepast worden op het fragment. De volgorde waarin effecten worden toegepast is van boven naar beneden.

Toevoegen

Een nieuw effect aan het fragment toevoegen.

Verwijderen

Verwijder het geselecteerde effect uit het fragment.

Omhoog

Verplaats het effect omhoog in de lijst.

Omlaag

Verplaats het effect omlaag in de lijst.

Effectinstellingen

Hier kunt u de instellingen aanpassen van het geselecteerde effect.