Keyframes

In OpenShot kunt u Keyframes gebruiken om animatie toe te passen op een fragment. Een keyframe is een filmbeeld waaraan bepaalde eigenschappen verbonden zitten zoals grootte, positie en transparantie. Keyframes kunnen op twee manieren ingesteld worden in OpenShot, handmatig of met een voorinstelling.  

Animatie voorinstellingen

Er zijn vele kant en klare animaties beschikbaar, u kunt bijvoorbeeld een fragment van onder naar boven laten bewegen of langzaam inzoomen. Om een voorinstelling toe te voegen, klik dan met de rechtmuisknop op een fragment en kies Animatie.

Opmaak voorinstellingen

Er zijn ook kant en klare opmaakmogelijkheden beschikbaar, zo kunt u snel een fragment herschalen en het in een hoek van het beeld plaatsen. Om een vooringestelde opmaak te kiezen klik dan met de rechtmuisknop op een fragment en kies Opmaak.

Handmatig

Als u handmatig een keyframe wilt maken klik dan met de rechtermuisknop op een fragment en kies Eigenschappen. Klik op het Opmaak tabblad en kies welk keyframe u wil bewerken.

Elk fragment heeft twee keyframes, het begin van een fragment en het einde van een fragment. Als er verschillen zijn tussen het begin-keyframe en het eind-keyframe, zal Openshot elk tussenliggend filmbeeldje interpoleren en zo een animatie maken. De volgende eigenschappen kunnen aan keyframes toegevoegd worden: hoogte, breedte, X- en Y-positie en de alphawaarde.

Neem bijvoorbeeld deze instellingen voor begin- en eindkeyframe:

Begin keyframe:

X=-100, Y=0

Eind keyframe

X =100, Y=0

Dit heeft als resultaat dat het fragment van links naar rechts over het scherm beweegt. Het verschil tussen de X-waarden wordt geïnterpoleerd over alle filmbeeldjes van het fragment. Hoe langer (in tijd) het fragment, hoe langzamer de animatie. Hoe korter het fragment, hoe sneller de animatie is.

Als alleen u de afmeting of positie van een fragment wilt veranderen, zonder animatie, geef dan het begin- en eindkeyframe dezelfde waarde.

Neem bijvoorbeeld deze instellingen voor begin- en eindkeyframe:

Begin keyframe:

X=-50, Y=-50

Eind keyframe

X=-50, Y=-50

Dit zal het fragment naar de linker bovenhoek verplaatsen (en u ziet alleen de rechter benedenhoek van het fragment). Dit alles zonder animatie, want het begin- en eindkeyframe hebben dezelfde waarde.

Als u meer dan twee keyframes nodig heeft kunt u het fragment in een aantal stukken snijden. Elk deel heeft dan weer een begin- en eindkeyframe. Zo kunt u dus in principe een oneindig aantal keyframes maken.