Uitsnede maken

OpenShot kan een uitsnede maken van een video- of beeldfragment met behulp van het opmaak tabblad in het Fragment eigenschappen dialoogvenster. Rechts-klik op een fragment, kies Eigenschappen en vervolgens het Opmaak tabblad.

Om een uitsnede te maken moet u op dat gedeelte inzoomen wat u wilt zien. Pas de hoogte, breedte, X- en Y-positie aan om in te zoomen op het gedeelte waarvan u een uitsnede wilt maken. Let op dat beide keyframes dezelfde waarden hebben. Klik op Afspelen om de uitsnede te bekijken. Als u tevreden bent met het resultaat druk dan op Toepassen.