Voorkeuren

Om OpenShot te configureren, kies dan in het hoofdmenu voor Bewerken >Voorkeuren . In het Voorkeuren dialoogvenster kunt u de standaard lengte van afbeeldingen op de tijdbalk instellen, het thema en standaard projecttype.