Wprowadzenie

Uruchamianie edytora wideo OpenShot

Możesz uruchomić OpenShot na następujące sposoby:

Menu programów

Wybierając Dźwięk i Obraz >OpenShot Video Editor.

Linia Poleceń

Aby uruchomić OpenShot z linii poleceń uruchom terminal i wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij Enter:

openshot [nazwa pliku]

Parametr opcjonalny [nazwa pliku] może być plikiem audio, wideo lub plikiem projektu OpenShot (*.osp) Mozna podać wiele plików (oddzielając nazwy spacją), a wtedy wszystkie pliki zostaną zaimportowane do pojedynczej instancji programu OpenShot.

Otwórz za pomocą...

Aby uruchomić program OpenShot z poziomu Nautilusa, kliknij prawym klawiszem myszy na pliku obrazu, wideo lub audio i z menu kontekstowego wybierz Otwórz za pomocą > Edytor Wideo OpenShot.