Okno główne

OpenShot posiada jedno główne okno, która zawiera większość informacji, przycisków i menu, które są potrzebne do edycji Twojego projektu wideo.

Przegląd

Id

komponent

Opis

1

Główny pasek narzędziowy

Zawiera przyciski do otwierania, zapisywania i eksportu Twoich projektów wideo.

2

Zakładki funkcji

Przełączają pomiędzy plikami projektów, przejściami i efektami.

3

Pliki projektu

Wszystkie pliki audio, wideo i obrazy, które zostały zaimportowanego do Twojego projektu.

4

Okno podglądu

To jest obszar, w którym odtwarzany będzie podgląd filmu na ekranie.

5

Pasek edycji

Ten pasek zawiera przyciski używane do edycji, przycinania i dzielenia klipów.

6

Suwak powiększenia

Ten suwak pozwala zmieniać skalę linii czasu

7

Postęp odtwarzania / linijka czasowa

Linijka wskazuje skalę czasu, a czerwona linia postęp odtwarzania. Linia postępu pokazuję aktualną pozycję odtwarzania.

8

Linia czasu

Linia czasu w sposób graficzny odzwierciedla Twój projekt wideo i każdy klip z osobna w tym projekcie.

9

Filtr

Filtruje listę elementów jakie mają być widoczne (pliki projektów, przejścia, efekty) przy użyciu tych przycisków i pola tekstowego.  Wpisz kilka liter nazwy, której poszukujesz, a pokaże się wynik szukania.

Główny pasek narzędziowy

Główny pasek narzędziowy zawiera przyciski do szybkiego tworzenia zapisu Twojego projektu, cofania i powtarzania ostatnich czynności, importu plików i eksportu wideo. Wszystkie z tych funkcjonalności są również dostępne poprzez menu Plik i Edycja

Id

komponent

Opis

1

Nowy projekt

Tworzy nowy projekt OpenShot (*.OSP)

2

Zapisz projekt

Zapisuje aktualny projekt.  Jeśli projekt nie został stworzony, pokaże się okno dialogowe aby zebrać więcej informacji.

3

Cofnij

Cofa ostatnią czynność

4

Ponów

Powtarza ostatnią czynność

5

Import plików

Importuje 1 lub więcej plików do aktualnego projektu OpenShot

6

Eksport video

Eksportuje aktualny projekt do pojedynczego pliku wideo.

Zakładki funkcji

Te karty pozwalają na przełączanie pomiędzy 3 różnymi funkcjami: Plikami projektu, Przejściami i Efektami. Element na tych kartach mogą być przeciągane na linię czasu.

Pliki projektu

Karta Pliki projektu zawiera wszystkie pliki, które zostały zaimportowane do projektu. Każdy plik obrazu, plik audio lub wideo, którego chciałbyś/łabyś użyć w projekcie musi zostać zaimportowany, zanim będzie można go przeciągnąć na linię czasu.

Okno podglądu

Okno podglądu pozwala kontrolować odtwarzanie (lub podgląd: Twojego projektu wideo. Klikając w przyciski pod oknem podgląda, możesz kontrolować odtwarzanie w tym obszarze. Rozmiar obszaru odtwarzania może być zmieniony przy użyciu myszki, klikając w ramkę lub uchwyt i dopasowując do własnych potrzeb.

Id

komponent

Opis

1

Skocz do początku

Skocz na sam początek projektu

2

Przewiń do tyłu

Przewiń do tyłu z aktulnego miejsca odtwarzania.

3

Odtwarzanie / pauza

Odtwarzanie/zatrzymywanie Twojego projektu.

4

Przewiń do przodu

Przewiń do przodu z aktualnego miejsca odtwarzania

5

Skocz na koniec

Skocz na koniec projektu

Pasek edycji

Pasek edycji pozwoli Ci przełączać się pomiędzy różnymi trybami edycji dla linii czasu. Kiedy chcesz przesunąć, przyciąć lub podzielić klip musisz zmienić tryb edycji przy użyciu tego paska narzędzi.

Id

komponent

Opis

1

Dodaj ścieżkę

Dodaje nową ścieżkę na górze stosu

2

Tryb zaznaczania

Tryb zaznaczania pozawala Ci na wybranie i przesuwanie klipów.

3

Tryb żyletki

Tryb żyletki pozwala Ci na pocięcie klipu na kawałeczki w miejscu, w którym klikniesz. Jeśli przyciąganie jest włączone, kliknięcie w pobliżu czerwonej linii postępu odtwarzania, podzieli klip dokładnie w miejscu, w którym znajduje się linia postępu.

4

Tryb przycinania

Tryb przycinania pozwala na chwycenie za krawędź klipu i przycięcie klipu do wymaganej długości przy użyciu myszy.

5

Tryb przyciągania

Tryb przyciągania pozwala na przyłączanie bezpośrednio do najbliższego klipu lub wskaźnika postępu odtwarzania (gdy któryś z tych elementów jest w pobliżu) gdy używasz myszy do przeciągania elementów. Przejścia zostaną przyciągnięte do najbliższych klipów.

6

Dodaj znacznik

Dodaje nowy znacznik, który pozwala na szybki skok z powrotem dokładnie do zaznaczonego miejsca podczas podglądu.

7

Poprzedni znacznik

Skocz do poprzedniego znacznika (jeśli istnieje)

8

Następny znacznik

Skocz do następnego znacznika (jeśli istnieje)

Suwak powiększenia

Suwak powiększenia pozwala na zmianę skali linii czasu. Powiększ aby przyjrzeć się linii czasu bardziej szczegółowo, lub pomniejsz aby zobaczyć cały projekt bez potrzeby przewijania. Możesz przesunąć suwak lub kliknąć w przyciski powiększeń. Podczas przesuwania suwaka, widok linii czasu zostanie zaktualizowany gdy zatrzymasz się na chwilę lub całkowicie przestaniesz przesuwać.

Linia czasu

Linia czasu w graficzny sposób pokazuje Twój projekt. Każdy klip jest reprezentowany przez żółty prostokąt, każda ścieżka przez niebieski prostokąt. Czerwona linia postępu odtwarzania pokazuję aktualną pozycję odtwarzania lub podglądu w twoim projekcie.

Kliknij gdziekolwiek na linijce czasu, aby skoczyć w to miejsce. Jeśli przeciągniesz wskaźnik postępu odtwarzania, to w oknie podglądu przewiną się klatki klipu. To szybki ale pobieżny sposób na podglądnięcie projektu.

Id

komponent

Opis

1

Linijka

Linijka pokazuje aktualną skalę czasową linii czasu

2

Linia postępu odtwarzania

Linia postępu odtwarzania wskazuje miejsce, które aktualnie jest odtwarzane lub podglądane.

3

Klip

Klip reprezentuje plik audio, wideo lub plik obrazu.

4

Ścieżka

Ścieżka jest podobna do warstwy. Wyższe ścieżki pokazują wideo i obrazy ponad niższymi ścieżkami. Nie ma limitu na ilość ścieżek, jakie możesz użyć w projekcie.

Ścieżki

OpenShot używa ścieżek by uporządkować w warstwy pliki obrazów i klipy wideo. Ścieżka na samej górze jest najwyższą warstwą, a dolna ścieżka jest dolną warstwą. Jeśli nieobce Ci są warstwy używane w programach graficznych, to całkiem wygodnie będzie Ci się pracować z tym rozwiązaniem. OpenShot miksuje wszystkie warstwy razem, tak jak programy do edycji zdjęć.

Na przykład, wyobraź sobie projekt wideo z 3 ścieżkami. Obrazek z zachodem słońca powinien znajdować się na spodzie jako podkład, obrazek z kółkami powinien być w środku, a logo powinno znajdować się na samej górze.

Id

komponent

Opis

1

Górna ścieżka

Klipy na tej ścieżce będą na samej górze. Logo i znaki wodne powinny znajdować się na tej warstwie. Logo OpenShot jest właśnie na tej ścieżce - zobacz na ilustracji.

2

Ścieżka środkowa

Te klipy są poniżej ścieżki górnej, ale ponad ścieżką dolną. Obrazek z kółkami jest na tej warstwie na ilustracji.

3

Ścieżka dolna

Te klipy znajdują się poniżej wszystkich innych ścieżek. Obrazek zachodu słońca znajduje się na tej ścieżce na ilustracji.

Kontrolowanie odtwarzania wideo

Odtwarzanie, pauzowanie i wyszukiwanie są bardzo ważnymi funkcjami w edytorze wideo. W czasie gdy tworzysz swój projekt, jesteś zmuszony do odtwarzania projektu w kółko od nowa. Kliknięcie w przyciskPlay jest najłatwiejszą metodą aby tego dokonać, ale jest też wiele szybszych sposobów.

Metody odtwarzania

Jest 8 sposobów na kontrolę odtwarzania w programie OpenShot.

  1. Kliknięcie na pasku podglądu (pdtwarzanie, przewijanie, itd...)

  2. Przeciągnięcie suwaka ponad paskiem podglądu

  3. Przeciągnięcie znacznika postępu odtwarzania na linijce

  4. Kliknięcie w linijke w dowolnym punkcie

  5. Używając skrótów klawiszowych (klawisze J, K, L)

  6. Używając klawiszów strzałek (lewa, prawa, góra, dół)

  7. Używając klawisza spacji (odtwarzaj/pauza)

  8. Klikając dwukrotnie w zdefiniowany przez użytkowanika znacznik

Skróty klawiszowe

Skrót klawiszowy funkcje przypisane pod klawisz (lub klawisze) na klawiaturze, które oszczędzając Ci kłopotu z ciągłym przesuwaniem myszy i klikaniem. Przeważnie jest to szybszy sposób niż najechanie kursorem i kliknięcie myszą. Tutaj pokazane są wszystkie skróty klawiszowe programu OpenShot:

klawisz

Opis

J

Przewiń do tyłu odtwarzanie wideo

K

Odtwarzanie / Pauza

L

Przewiń do przodu odtwarzanie

Spacja

Odtwarzanie / Pauza

Do góry

Przeskocz do poprzedniego znacznika (jeśli istnieje)

W dół

Przeskocz do następnego znacznika (jeśli istnieje)

W lewo

Poprzednia ramka (przeskakiwanie po ramkach)

Prawo

Następna ramka (przeskakiwanie po ramkach)

TAB

Przełącz pomiędzy trybem zmiany rozmiaru i wskazywania

Ctrl + kółko myszy

Zmiana powiększenia skali linii czasu

Ctrl + Home

Skocz do początku linii czasu

Ctrl + End

Skocz do końca linii czasu

C

Podziel wszystkie klipy w miejscu gdzie znajduje się linia postępu odtwarzania

CTRL + N

Utwórz nowy projekt

CTRL + O

Otwórz istniejący projekt

CTRL + F

Importuj plik (audio, wideo, obraz)

CTRL + I

Importuj sekwnecję obrazów

CTRL + W

Importuje nowe przejście

CTRL + S

Zapisuje bieżący projekt

SHIFT + CTRL + S

Zapisuje bieżący projekt jako ...

CTRL + X

Eksportuje projekt jako MLT XML

CTRL + E

Eksportuje bieżący projekt do pliku wideo

CTRL + U

Wysyła bieżący projekt jako plik wideo na YouTube lub Vimeo

CTRL + Q

Kończy działanie programu

CTRL + Z

Cofa ostatnią czynność

CTRL + Y

Powtarza ostatnią czynność

CTRL + P

Edycja ustawień

CTRL + T

Twórz nowy tytuł

CTRL + B

Twórz nowy tytuł animowany

F11

Przełącza tryb pełnoekranowy

F1

Wyświetla plik pomocy (jeśli został zainstalowany)

CTRL + D

Przechwytuje i zapisuje aktualną ramkę z każdego klipu nie-audio, który znajduje się pod wskaźnikiem postępu odtwarzania i dodaje je do plików projektu.