Projekty - Tworzenie, Otwieranie i Zapisywanie

OpenShot używa plików projektu aby zapisać informacje, które składają się na projekt wideo. Są to informacje takie jak nazwa projektu; pliki wideo, audio; informacje dotyczące linii czasu; które pliki zostały przycięte, układ plików itd.

Kiedy OpenShot jest uruchamiany, tworzy nowy projekt automatycznie.  Możesz zacząć korzystać z programu OpenShot natychmiast, bez tworzenia projektu ręcznie.  

Plik projektu ma rozszerzenie .OSP (ProjektPrzykladowy.osp). Plik projektu potrzebuje również katalogu /thumbnail/, w którym przechowuje miniaturki plików używanych w projekcie. Jeśli przenosisz plik projektu, upewnij się, że przenosisz również katalog /thumbnail/.

Plik projektu

/home/user/Desktop/ProjectA.osp

Katalog miniaturek

/home/user/Desktop/thumbnail/

Utwórz projekt

Istnieją 2 sposoby na utworzenie pliku projektu.

Metoda 1 - Użycie menu Plik

Wybierz Plik >Nowy Projekt. Otworzy się okno Nowy Projekt. Zmień nazwę projektu, typ długość linii czasu a następnie kliknij "Zapisz projekt".

Metoda 2 - Zapisywanie domyślne

Ponieważ OpenShot tworzy projekt automatycznie kiedy uruchamiany jest program, wystarczy, że po prostu wybierzesz z menu opcję Plik >Zapisz. Okno Zapisz Projekt pojawi się na ekranie. Zmień nazwę projektu, typ, długość linii czasu i kliknij "Zapisz projekt".

Okno "Zapisz Projekt"

Kliknięcie Nowy projekt lub Zapisz Project skutkuje pojawieniem się takiego okna.

Id

komponent

Opis

1

Nazwa projektu

Nazwa Twojego pliku projektu (rozszerzenie .osp)

2

Katalog projektu

Katalog w którym zostanie zapisany plik projektu.

3

Długość projektu

Maksymalna długość linii czasu. Jeśli potrzeba, długość linii czasu automatycznie rośnie jeśli jest taka potrzeba np. gdy klip przekracza aktualną długość.

4

Typ Projektu

To ma wpływ na okno podglądu. Określa rozmiar, współczynnik proporcji, ilość klatek na sekundę pliku wideo, który jest podglądany. Zalecane jest użycie tego samego profilu, którego będziesz używać do eksportu (dla najlepszych rezultatów).

5

Szczegóły typu projektu

Ta tabelka zawiera podgląd ustawień szczegółowych projektu takich jak rozmiar, ilość klatek na sekundę, współczynnik proporcji itp. Jeśli zmienisz typ projektu z listy, dane w tabelce zostaną uaktualnione.

Otwórz projekt

Aby otworzyć projekt kliknij w menu Plik >Otwórz projekt. Okno Otwórz projekt zostanie wyświetlone. Wybierz plik projektu (*.osp), który chcesz otworzyć i kliknij w przycisk Otwórz projekt.

Jeśli chcesz otworzyć któryś z ostatnich projektów kliknij w menu Plik >Ostatnie projekty. To najszybsza metoda na otwarcie zapisanego projektu w programie OpenShot.

Jeśli chcesz uruchomić program OpenShot od razu z załadowanym projektem, kliknij dwa razy lewym klawiszem myszy na pliku projektu (*.osp) na twoim komputerze i wybierz polecenie openshot.