Dodawanie plików do linii czasu

Gdy pliki zostaną zaimportowane do projektu, wtedy możemy dodać je do linii czasu.  

Przeciągnij i upuść

Aby dodać pliki z listy Pliki projektu do linii czasu, postępuj według tych kroków:

  1. Kliknij na pliku

  2. Przeciągnij na linię czasu i puść.

  3. Klip zostanie dodany do linii czasu.

    * Możesz dodać tylko jeden plik na raz używając tej metody.

Dodawanie wielu plików do linii czasu

If you would like to quickly add multiple files to the timeline at the same time, there is an Add to Timeline feature.  To use this feature, select all of the files you would like to add to the timeline, and right-click and select Add to Timeline.

The Add to Timeline screen can also apply fade in and fade out settings to each clip,  add transitions between the clips, or simply stack the clips back to back on the timeline.  The files will be inserted at the position of the play-head.

Id

komponent

Opis

1

Czas rozpoczęcia

This is the location on the timeline (in seconds) where the files will be added.  It will default to the position of the play-head.

2

Górna ścieżka

The top track is the primary track where clips will be added.  If no transitions are being used, only the top track is needed.

3

Ścieżka dolna

The bottom track is used when transitions are needed, and the clips alternate between the top and bottom track, with transitions between them.

4

Znikanie/wyłanianie

The type of fade to apply to a clip.

5

Długość zanikania

Długość zanikania (w sekundac).

6

Przejście

The type of transition to add between clips.  You can also choose Random Transition, if you do not want the same transition being used over and over again.

7

Długość przejścia

Długość przejścia (w sekundach)

8

Przesuń w górę

Przesuwanie zaznaczonyvh plików w górę listy.

9

Przesuń w dół

Przesuwanie zaznaczonyvh plików w dół listy.

10

Wymieszaj pliki

Shuffle the files and put them in a random order.

11

Usuń plik

Usuń zaznaczone pliki z tego ekranu.